Jedyna i władna świata Królowo – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Jedyna i władna świata Królowo – tekst

Jedyna i władna świata Królowo, Narodów Najświętsza Monarchini.
Tyś dała ludzkości Wcielone Słowo. Królewska Twa cześć sięga gwiazd.
I wszystkie Cię błogosławią narody.Do tronu Twojego, Bogarodzico,
Wszech ludów błagalne płyną pochody.Wołają spragnione Twych łask:
Króluj nam, Maryjo. Berło Twoje skłoń.Dzieciom Twym wygnanym
Daj matczyną dłoń. Króluj nam, Maryjo. Prowadź światłem łask.
Chroń od wrogich mocy, Zbliż zbawienia blask.

Interpretacja

Znaczenie tytułu i apostrofy do Maryi

Pieśń „Jedyna i władna świata Królowo” już w swoim tytule zawiera głębokie teologiczne i duchowe znaczenie. Określenie Maryi jako „Jedyna” podkreśla Jej wyjątkową pozycję wśród świętych i w historii zbawienia, jako Matki Boga, a „władna” wskazuje na Jej szczególną rolę i moc wstawienniczą w niebie. Tytuł „Królowo” jest tradycyjnym tytułem maryjnym, który wyraża cześć i szacunek, jakim wierni otaczają Maryję, uznając Jej królewskie godności.

Apostrofa do Maryi jako „świata Królowo” i „Narodów Najświętsza Monarchini” wskazuje na uniwersalność Jej macierzyńskiej opieki nad ludzkością. W tradycji chrześcijańskiej Maryja jest postrzegana jako Matka Kościoła i wszystkich ludzi, co podkreśla Jej rolę jako pośredniczki między Bogiem a ludźmi, a także jako orędowniczki przed Bogiem w intencjach całego świata.

Teologiczne podstawy kultu maryjnego

Pieśń odwołuje się do teologicznych podstaw kultu maryjnego, wskazując na Maryję jako Tę, „Tyś dała ludzkości Wcielone Słowo”. To zdanie odnosi się do dogmatu o Wcieleniu, według którego Maryja stała się Matką Jezusa Chrystusa, Słowa Bożego, które stało się ciałem. Jej zgoda na przyjęcie tej roli jest fundamentem dla chrześcijańskiego rozumienia Jej wyjątkowej misji i godności.

Wzmianka o „Królewska Twa cześć sięga gwiazd” może być interpretowana jako odniesienie do niebiańskiej chwały Maryi, która jest wyniesiona ponad wszystkie anioły i świętych. W chrześcijańskiej ikonografii Maryja często jest przedstawiana z koroną na głowie, co symbolizuje Jej królewską godność i chwałę, jaką cieszy się w niebie.

Uniwersalność i ekumeniczny wymiar kultu Maryi

Wers „I wszystkie Cię błogosławią narody” podkreśla uniwersalny charakter kultu maryjnego, który przekracza granice kultur i narodów. Maryja jest czczona przez różne tradycje chrześcijańskie i uznawana za wzór wiary i świętości. Jej postać łączy ludzi różnych wyznań w wspólnym szacunku i miłości.

Ekumeniczny wymiar kultu Maryi jest widoczny w tym, że Jej osoba i Jej rola w historii zbawienia są punktem odniesienia dla dialogu między różnymi Kościołami chrześcijańskimi. Wspólne pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, modlitwy i nabożeństwa są okazją do budowania mostów między wyznawcami i świadectwem wiary w Jej wstawiennictwo.

Modlitewny charakter i prośba o opiekę

Pieśń ma wyraźnie modlitewny charakter, co widać w zwrotach takich jak „Do tronu Twojego, Bogarodzico, Wszech ludów błagalne płyną pochody”. Wierni zwracają się do Maryi z prośbą o opiekę i wstawiennictwo, co jest wyrazem ich zaufania do Jej macierzyńskiej miłości i mocy. Modlitwa ta ma wymiar zbiorowy – mówi się o „pochodach” ludów, co sugeruje wspólnotowy aspekt oddawania czci Maryi.

Prośba „Króluj nam, Maryjo” jest wyrazem pragnienia, aby Maryja była obecna w życiu wiernych jako Królowa i Matka, która prowadzi, chroni i wskazuje drogę do zbawienia. „Berło Twoje skłoń” symbolizuje Jej władzę i opiekę, a „Daj matczyną dłoń” to błaganie o Jej miłość i wsparcie w trudnościach życiowych.

Eschatologiczny wymiar i nadzieja zbawienia

Ostatnie wersy pieśni „Chroń od wrogich mocy, Zbliż zbawienia blask” mają wyraźny eschatologiczny wymiar, odnoszący się do ostatecznego triumfu dobra nad złem i nadziei na zbawienie. Prośba o ochronę przed „wrogimi mocami” jest wyrazem świadomości obecności zła w świecie i potrzeby duchowej obrony, którą Maryja może zapewnić jako Matka Kościoła.

Zwrot „Zbliż zbawienia blask” wyraża tęsknotę za ostatecznym spełnieniem obietnic Bożych i przyjściem Królestwa Bożego. Maryja, jako ta, która była najbliżej tajemnicy Wcielenia i zbawienia, jest postrzegana jako przewodniczka wiernych do wiecznego życia i bliskości z Bogiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jeśli to łzy są – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli to łzy są" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli masz chwile smutne w swym życiu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jestem dziecięciem Maryi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jestem dziecięciem Maryi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest wiele matek – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest wiele matek" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest na świecie miłość – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest na świecie miłość" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedno Morze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedno Morze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jaworzyńska Tatr Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jaworzyńska Tatr Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jasnogórska można Pani – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jasnogórska można Pani" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.