Teks piosenki religijnej: Jedyna i władna świata Królowo

Jedyna i władna świata Królowo, Narodów Najświętsza Monarchini.

Tyś dała ludzkości Wcielone Słowo. Królewska Twa cześć sięga gwiazd.

I wszystkie Cię błogosławią narody.Do tronu Twojego, Bogarodzico,

Wszech ludów błagalne płyną pochody.Wołają spragnione Twych łask:

Króluj nam, Maryjo. Berło Twoje skłoń.Dzieciom Twym wygnanym

Daj matczyną dłoń. Króluj nam, Maryjo. Prowadź światłem łask.

Chroń od wrogich mocy, Zbliż zbawienia blask.