Słowa pieśni religijnej: Jasnogórska można Pani

1. Jasnogórska można Pani, Maryjo! – Święta Matko Chrystusowa, Maryjo! – My, Twe dzieci i
poddani, – w wiarę ojców zasłuchani, – wyznajemy dziś na nowo, – żeś Ty Polski jest Królową, Maryjo!

2. Imię Twe Bogurodzica, Maryjo ! – pieśnią w dziejach naszych słynie, Maryjo ! – Radość niesie
polskiej duszy, – grzeszne serce łaską kruszy, – budzi wiarę i nadzieję – i miłością w nas goreje,
Maryjo!

3. Spoza wotów i hejnałów, Maryjo! – zejdź na ziemię, o, łaskawa, Maryjo! – Niech opieka Twoich
dłoni, – przed niewiary grzechem broni. – Przemień dusze, serca, czyny, – miłosierdziem swego Syna,
Maryjo!

4. Tyś nam tarczą i ochroną, Maryjo! – Z berłem władczym i koroną, Maryjo! – Bóg przez Ciebie
nas wysłucha – w Imię Ojca, Syna, Ducha. – Prowadź, Matko, swoje dzieci, – w wiary nowe tysiąclecie,
Maryjo!