Jakże potężna prawica Twoja – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Jakże potężna prawica Twoja – tekst

Jakże potężna prawica Twoja,
Jak silnie ściska ją Boski Syn,
Ona dla Niego pewna ostoja,
Zanim podejmie zbawienia czyn.

Dłonią tą ciągle nas wspierającą,
Ujmij z miłością ster naszych dusz,
Swoją pomocą Nieustającą,
Wiedź nas do wiecznych, świetlanych zórz.

W Twojej prawicy, łask Rozdawczyni,
Syn skarbów Swoich zostawił klucz,
Świętości wszelkiej słodka Mistrzyni,
Słabe Twe dzieci dróg cnoty ucz.

Dłonią tą ciągle nas wspierającą,
Ujmij z miłością ster naszych dusz,
Swoją pomocą Nieustającą,
Wiedź nas do wiecznych, świetlanych zórz.

Niech Twa prawica wśród ciemnej nocy,
Wieczności wskaże nam błogi brzask,
Przy nieustannej Twojej pomocy,
Obfity zleje zdrój Bożych łask.

Dłonią tą ciągle nas wspierającą,
Ujmij z miłością ster naszych dusz,
Swoją pomocą Nieustającą,
Wiedź nas do wiecznych, świetlanych zórz.

Interpretacja

Znaczenie prawicy w kontekście religijnym

Prawica, jako symbol siły i mocy, jest motywem często występującym w religijnych i kulturowych tradycjach. W pieśni „Jakże potężna prawica Twoja” odnosi się do Maryi, która jest przedstawiona jako osoba trzymająca w swojej dłoni losy ludzkości. Użycie słowa „potężna” podkreśla nie tylko siłę, ale i autorytet, który jest przypisywany Maryi jako matce Chrystusa. W chrześcijaństwie prawica jest także często kojarzona z miejscem honoru obok Boga, co dodatkowo wzmacnia pozycję Maryi jako pośredniczki między ludźmi a boskością.

W kontekście pieśni, prawica Maryi jest „pewną ostoją” dla Jezusa, co sugeruje, że jej wsparcie i opieka mają kluczowe znaczenie dla zbawienia, które Chrystus przynosi światu. To wyrażenie podkreśla również bliskość relacji między Matką a Synem, a także symbolicznie wskazuje na Maryję jako na osobę, która może oferować podobne wsparcie wszystkim wierzącym.

Symbolika steru i wodzenia dusz

W pieśni pojawia się prośba do Maryi o ujęcie „steru naszych dusz”. Ster w tym kontekście jest metaforą kierowania życiem, wyborami i duchową podróżą wierzących. Maryja jest proszona, aby z miłością i troską prowadziła ludzi przez życie, co nawiązuje do roli przewodnika i nauczyciela. W chrześcijaństwie Maryja jest często postrzegana jako przewodnik duchowy, który pomaga wierzącym w dążeniu do świętości i zbawienia.

Prośba o „nieustającą pomoc” i wiedzenie „do wiecznych, świetlanych zórz” wyraża głęboką wiarę w to, że Maryja jest w stanie wspierać wierzących na każdym etapie ich życia, aż do osiągnięcia wieczności. Świetlane zorze są symbolem nadziei, nowego początku i ostatecznego celu, jakim jest życie wieczne w obecności Boga.

Matka jako Rozdawczyni łask i klucz do skarbów Chrystusa

W pieśni Maryja jest określona mianem „łask Rozdawczyni”, co wskazuje na jej rolę jako pośredniczki łask Bożych. W tradycji katolickiej Maryja jest często postrzegana jako orędowniczka, która przekazuje prośby wierzących swojemu Synowi, a także jako źródło łaski samej w sobie. Użycie słowa „klucz” symbolizuje dostęp do skarbów Chrystusa, które Maryja posiada i może udostępniać wierzącym. To wyrażenie podkreśla wyjątkową rolę Maryi w ekonomii zbawienia.

Określenie Maryi jako „świętości wszelkiej słodka Mistrzyni” dodatkowo podkreśla jej rolę w nauczaniu i wskazywaniu drogi do cnoty. Wierzący są zachęcani do naśladowania Maryi w jej doskonałości i świętości, co jest drogą do głębszego zjednoczenia z Bogiem. Maryja jest tu przedstawiona jako wzór do naśladowania, a jej prawica jako symbol przewodnictwa w dążeniu do świętości.

Wskazanie drogi do wieczności i rola Maryi jako przewodnika

W pieśni pojawia się obraz Maryi, która „wśród ciemnej nocy” wskazuje drogę do „wieczności wskaże nam błogi brzask”. To porównanie przedstawia życie na ziemi jako czas prób i trudności, które są jak ciemność nocy, podczas gdy Maryja jest tym, kto może wskazać drogę do światła i nadziei, jakim jest obietnica wieczności. Błogi brzask jest metaforą ostatecznego przeznaczenia każdego chrześcijanina – życia w obecności Boga.

W kontekście pieśni, „nieustanna pomoc” Maryi jest obietnicą stałego wsparcia i opieki, co jest szczególnie ważne w trudnych chwilach życia. Obfity zdrój Bożych łask, który ma zlewać się dzięki jej pomocy, jest obrazem niekończącego się źródła duchowego wsparcia i łaski, które są dostępne dla wierzących dzięki wstawiennictwu Maryi. To przesłanie ma na celu dawać pocieszenie i nadzieję tym, którzy szukają wsparcia w swojej wierze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jeśli to łzy są – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli to łzy są" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli masz chwile smutne w swym życiu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jestem dziecięciem Maryi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jestem dziecięciem Maryi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest wiele matek – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest wiele matek" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest na świecie miłość – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest na świecie miłość" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedyna i władna świata Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedyna i władna świata Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedno Morze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedno Morze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jaworzyńska Tatr Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jaworzyńska Tatr Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.