Tekst piosenki religijnej: Jak szczęśliwy świat jest cały

Jak szczęśliwy świat jest cały,
Dźwięczy pieśń Maryi chwały,
Wszystkie ludy, wszystkie kraje
Boga Matkę — Matką mają.

Dzięki Ci Boże, za Kościół święty,
Sercem Matczynym ogarnięty.

Twej opiece powierzeni,
W Swoją Matkę zapatrzeni,
Już przed nami prosta droga,
Matka wiedzie nas do Boga.

Dzięki Ci Boże…

Niech się teraz nikt nie boi,
Matka wszystko uspokoi,
Zgarnie to co rozproszone,
Zgodzi dzieci powaśnione.
Dzięki Ci Boże…