Tekst piosenki religijnej: Jak paciorki różańca

G
Ref. Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile,
D G
Nasze smutki, radości i blaski,
E a
A Ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
D7
Święta Panno, Maryjo pełna łaski.

G E a D7
1. My także mamy małe zwiastowanie,
G E a D7
My też czekamy Twego narodzenia,
G E a D7
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy,
G D7 G D7
W tajemnicach radosnych, módl się za nami.

2. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,
I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi.
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami,
W tajemnicach bolesnych, módl się za nami.

3. My także mamy swą ojczyznę w niebie,
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy,
W tajemnicach chwalebnych, módl się za nami.