Tekst pieśni: Idzie święta wędrowniczka

Idzie święta wędrowniczka
Przez ulice drogich pól Do Charłupi swoich wiernych
Nieść pociechę tam gdzie ból Cud
to miły 50-lecia Z Maryi miłości Że wędruje po tej wiosce W naszych domu dziś gości

Niech Jej berło i korona
Że nie Jej tej ziemi blask Ona pragnie swoim dzieciom
Dać niebieską szatę łask Cud to miły 50-lecia Z Maryi miłości
Że wędruje po tej wiosce W naszych domu dziś gości

Więc koronę zdjęła z głowy Niech za Matkę ma
Ją lud Byle dzieci te przybrane Jednym z Synem łaski cud
Cud to miły 50-lecia Z Maryi miłości
Że wędruje po tej wiosce W naszych domu dziś gości

Idzie rzuca w sercu wiarę Ufność i miłość żar
Gdzie ciemności żale dały Niesie swych jasność dar
Cud to miły 50-lecia Z Maryi miłości
Że wędruje po tej wiosce W naszych domu dziś gości

Idzie Święta Boża Matka Dzieci ma w objęciach rąk
Szept pociechy przed Nią klęka Wielbi
Ją świetlany kraj Cud to miły 50-lecia
Z Maryi miłości Że wędruje po tej wiosce

W naszych domu dziś gości Oto 1000 lat już mija Jak włodarzy ziemi tej
Nie rzuciła swego ludu Choć blizna na twarzy
Jej Cud to miły 50-lecia Z Maryi miłości
Że wędruje po tej wiosce W naszych domu dziś gości

Dawno znak pogańskich wierzeń
Pokrył zapomnienia grób Naród polski już na wieki
Wziął ze świętą wiarą ślub Cud to miły 50-lecia
Z Maryi miłości Że wędruje po tej wiosce W naszych domu dziś gości

Idzie z Bożym zamyśleniem Nasza Pani pośród chat
Z Jej nawiedzin wzrasta dusza Łaski Bożej piękny kwiat.
Cud to miły 50-lecia Z Maryi miłości
Że wędruje po tej wiosce W naszych domu dziś gości