Gwiazdo z niebios lśniąca – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Gwiazdo z niebios lśniąca – tekst

Gwiazdo z niebios lśniąca, zorzo powstająca,
Od Aniołów czczona, bądź nam pozdrowiona;
O Maryjo, Panno święta
Przez Aniołów wniebowzięta!
Ciebie czcić pragniemy, hołd Ci oddajemy.

Niebieska kotwico, Boga cna Rodzico,
Strzeż nas, Swoje dziatki, sercem dobrej Matki,
Syna Swego proś za nami,
Święta Panno nad pannami,
Nas z Swojej opieki, nie wypuść na wieki.

Ucieczko ubogich, z skarbu łask
Twych mnogich Udzielaj łaskawie w każdej życia sprawie.
Zapłać za niewdzięczne sługi
Ciężkie grzechów nasze długi,
Ty u Swego Syna zdołasz to, jedyna.

Palmo cierpliwości, liljo niewinności,
Serca daj cierpliwe, czyste, wstrzemięźliwe;
Grzechy niechaj porzucamy,
Ciebie szczerze niech kochamy,
Byśmy kiedyś w niebie oglądali Ciebie.

Interpretacja

Symbolika Gwiazdy i Zorzy w Pieśni Maryjnej

W pieśni „Gwiazdo z niebios lśniąca” Maryja jest przedstawiona jako gwiazda i zorza, co ma głębokie znaczenie symboliczne. Gwiazda jest tradycyjnym symbolem prowadzenia i oświecenia, często kojarzonym z przewodnictwem na drodze życia. W kontekście chrześcijańskim, gwiazda może przypominać o Gwieździe Betlejemskiej, która prowadziła Trzech Króli do nowo narodzonego Jezusa. W ten sposób Maryja jest ukazywana jako przewodniczka wiernych do Jej Syna, światło prowadzące przez mroki życia.

Zorza, czyli świt, jest symbolem nadziei i nowego początku. W odniesieniu do Maryi, zorza podkreśla Jej rolę jako zapowiedź nowej ery w historii zbawienia, która rozpoczęła się od Wcielenia i Narodzenia Chrystusa. Maryja jako „zorza powstająca” jest więc zapowiedzią i początkiem nowego dnia dla ludzkości, dnia oświeconego przez Chrystusa.

Wniebowzięcie Maryi i Jej Czczenie

W kolejnym wersie pieśni pojawia się wzmianka o wniebowzięciu Maryi. Jest to dogmat wiary katolickiej, który głosi, że Maryja została wzięta do nieba ciałem i duszą. Wniebowzięcie jest wyrazem szczególnego wyróżnienia Maryi przez Boga i podkreśleniem Jej świętości. W pieśni wierni wyrażają pragnienie czczenia Maryi, co jest wyrazem ich pobożności i szacunku dla Matki Bożej.

Hołd oddawany Maryi przez wiernych jest wyrazem Jej wyjątkowej roli w Kościele jako Matki Chrystusa i Matki wszystkich wierzących. Czczenie Maryi nie jest oddawaniem czci samej w sobie, ale jest sposobem na zwrócenie się do Boga poprzez Jego najdoskonalsze stworzenie. Dlatego też w pieśni wyrażane jest pragnienie, aby Maryja była czczona i by Jej świętość była wzorem do naśladowania.

Matczyne Opiekunstwo i Wstawiennictwo Maryi

Pieśń podkreśla również rolę Maryi jako opiekunki i wstawicielki za ludzi. Tytuł „niebieska kotwico” symbolizuje stabilność i bezpieczeństwo, które Maryja oferuje jako duchowa matka. W tym kontekście, prośba o strzeżenie „Swoje dziatki” odnosi się do wiernych, którzy zwracają się do Maryi jako do swojej matki w niebie, prosząc o Jej opiekę i ochronę.

Wers „Syna Swego proś za nami” wskazuje na wstawiennictwo Maryi u Boga. W tradycji katolickiej Maryja jest uważana za najpotężniejszą wstawicielkę przed Bogiem, ponieważ jako Matka Jezusa ma szczególną bliskość z Synem Bożym. Wierni zwracają się do Niej z prośbą o wstawiennictwo, wierząc, że Jej prośby mają wielką moc u Boga.

Łaska i Wspomożenie Maryi w Życiu Wiernych

Pieśń „Gwiazdo z niebios lśniąca” zawiera również prośbę o łaski dla wiernych. Maryja jest określana jako „ucieczko ubogich” i źródło „skarbu łask mnogich”, co wskazuje na Jej rolę jako pośredniczki łask Bożych. Wierni proszą o łaski „w każdej życia sprawie”, co podkreśla uniwersalność opieki Maryi i Jej gotowość do pomocy w różnych aspektach życia.

Prośba o zapłacenie „za niewdzięczne sługi” i „ciężkie grzechów nasze długi” odnosi się do roli Maryi jako orędowniczki u Boga w sprawie odpuszczenia grzechów. Wierni wyznają swoje słabości i grzechy, jednocześnie wyrażając ufność, że Maryja może wyjednać u Boga łaskę przebaczenia i pomóc w duchowym wzroście.

Aspiracje do Cierpliwości, Czystości i Wstrzemięźliwości

W ostatniej zwrotce pieśni pojawiają się wezwania do cierpliwości, niewinności i wstrzemięźliwości. Maryja jest przywoływana jako „palmo cierpliwości” i „liljo niewinności”, co są metaforami Jej cnót. Palma jest symbolem wytrwałości i zwycięstwa, natomiast lilia jest symbolem czystości i niewinności. Wierni proszą o to, aby ich serca były „cierpliwe, czyste, wstrzemięźliwe”, co oznacza pragnienie naśladowania cnót Maryi w codziennym życiu.

Zachęta do porzucenia grzechów i szczerej miłości do Maryi jest wyrazem dążenia do świętości i życia zgodnego z nauczaniem Kościoła. Wierni wyrażają nadzieję, że dzięki naśladowaniu Maryi będą mogli kiedyś oglądać Ją w niebie, co jest ostatecznym celem każdego chrześcijanina – osiągnięcie wieczności w obecności Boga i wszystkich świętych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jeśli to łzy są – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli to łzy są" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli masz chwile smutne w swym życiu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jestem dziecięciem Maryi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jestem dziecięciem Maryi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest wiele matek – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest wiele matek" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest na świecie miłość – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest na świecie miłość" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedyna i władna świata Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedyna i władna świata Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedno Morze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedno Morze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jaworzyńska Tatr Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jaworzyńska Tatr Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.