Tekst piosenki: Gwiazdo z niebios lśniąca

1. Gwiazdo z niebios lśniąca, zorzo powstająca,
Od Aniołów czczona, bądź nam pozdrowiona;
O Maryjo, Panno święta
Przez Aniołów wniebowzięta!
Ciebie czcić pragniemy, hołd Ci oddajemy.

2. Niebieska kotwico, Boga cna Rodzico,
Strzeż nas, Swoje dziatki, sercem dobrej Matki,
Syna Swego proś za nami,
Święta Panno nad pannami,
Nas z Swojej opieki, nie wypuść na wieki.

3. Ucieczko ubogich, z skarbu łask
Twych mnogich Udzielaj łaskawie w każdej życia sprawie.
Zapłać za niewdzięczne sługi
Ciężkie grzechów nasze długi,
Ty u Swego Syna zdołasz to, jedyna.

4. Palmo cierpliwości, liljo niewinności,
Serca daj cierpliwe, czyste, wstrzemięźliwe;
Grzechy niechaj porzucamy,
Ciebie szczerze niech kochamy,
Byśmy kiedyś w niebie oglądali Ciebie.