Tekst pieśni: Gwiazdo morza głębokiego

Gwiazdo morza głębokiego, Matko Boga najwyższego.

Panienko bądź pozdrowiona, furto rajska otworzona.

 

Od Aniołaś pozdrowiona, gdyś poczęła w sobie Pana;

Imię Matki naszej Ewy, odmieniaj ku pokojowi.

 

Rozwiąż związki zadłużonym, przynieś światłość zaślepionym

Odpędź od nas co jest złego, daj chcieć i mieć co dobrego.

 

Iżeś Matką niech poznamy; gdy się więc modlisz za nami,

Niechaj cię Syn Twój wysłucha, ku nam grzesznym skłoni ucha.

 

Panno we wszem osobliwa, skromna, cicha i cierpliwa,

Uproś nasze wszystkie winy, uczyń z grzesznych Boże syny.

 

Żywot w nas spraw we wszem czysty, byśmy mieli wiekuisty

I Jezusa oglądali, z nim się wiecznie radowali.

 

Chwalą bądź Ojcu wiecznemu, Synowi jego mdłemu,

Także Duchowi, świętemu, w trzech osobach jedynemu.