Tekst piosenki: Gdy idę przez życie

Gdy idę przez życie i myślę sobie,
Że jestem ciągle w opiece Twojej.
Ty patrzysz wciąż na mnie – ja ufam Tobie,
Choć żyję nieraz w grzechu na co dzień.

Matko – Ty kochaj nas, Matko – pocieszaj nas
Matko – Ty ratuj nas, Matko – Ty kochaj nas!

Grzech mój tkwi gdzieś w głębi złej duszy mojej,
Gdzie czasem mieszka szatan skalany
I chce mnie sprowadzić z dobroci Twojej
na ruin skały, bym był zesłany.

Z synowskim uczuciem biegnę do Ciebie,
By złożyć głowę u Twoich stóp,
I razem z bliźnimi mieć drogę w niebie
Do Twego serca, przeżyć ten cud!