Tekst piosenki: Dzwoneczku nasz miły

Dzwoneczku nasz miły,
Głosisz z całej siły
Zwiastowanie
Anioła Bożego,
Posła niebieskiego,
Świętej Pannie.

2. Rozsyłasz Twe głosy
Przez pola i lasy,
Zachęcasz nas,
Byśmy się modlili,
Matkę Boga czcili,
Na każdy czas.

3. Przy porannej zorzy
Zbliżam się w pokorze
Z uniżeniem,
Przed Cię, Panno święta,
Bez grzechu poczęta,
Z pozdrowieniem.