Dzisiaj wszedłszy do kościoła – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Dzisiaj wszedłszy do kościoła – tekst

Dzisiaj wszedłszy do kościoła, Symeon z radości woła: Cóż ja widzę, Bóg nad bogi, odwiedza swój lud ubogi.

O Boże, cóż to się stało, że mi się szczęście dostało, By niegodne oczy moje, widziały zbawienie swoje.

O niechże Ci wiecznotrwała będzie cześć, pokłon i chwała, Bogu w ciele zjawionemu, z Dziewicy narodzonemu.

Podaj Matko, Swe kochanie, podaj me oczekiwanie, Co świat trzyma w palcach swoich, już widzę na rękach moich.

Witaj Narodów Światłości, Chwało izraelskich włości, Tyś Obrońca, Tyś Zbawiciel, Tyś Bóg mój, Tyś Odkupiciel.

Już teraz Panie, starego, puść w pokoju sługę Twego, Rozwiąż mnie juz teraz z ciałem, czegom pragnął, doczekałem.

Interpretacja

Symbolika wejścia do kościoła i spotkania Symeona z Mesjaszem

W pierwszej zwrotce pieśni „Dzisiaj wszedłszy do kościoła” odnajdujemy głęboką symbolikę związaną z wejściem do świątyni, co jest metaforą spotkania z Bogiem. Postać Symeona, która w tradycji chrześcijańskiej jest uznawana za świadka mesjańskiego charakteru Jezusa, wyraża swoje zdumienie i radość z tego wydarzenia. Spotkanie Symeona z „Bogiem nad bogami” jest obrazem bezpośredniej konfrontacji człowieka z boskością, co w kontekście chrześcijańskim jest momentem epifanii, czyli objawienia się Boga.

Użycie przez poetę słów „odwiedza swój lud ubogi” podkreśla uniwersalny wymiar zbawienia, które jest dostępne dla wszystkich, bez względu na status społeczny czy majątkowy. W tej linijce kryje się przesłanie o uniwersalnej miłości Boga do ludzi, która manifestuje się poprzez wcielenie i narodziny Jezusa z Maryi.

Osobiste doświadczenie Symeona jako metafora duchowego przeżycia

W kolejnych zwrotkach pieśni Symeon wyraża swoje osobiste doświadczenie spotkania z Mesjaszem. Mówi o „niegodnych oczach”, które ujrzały „zbawienie swoje”. To wyrażenie odnosi się do głębokiego poczucia niegodności w obliczu spotkania z boskością, ale jednocześnie jest świadectwem łaski, która pozwala na takie doświadczenie. Spotkanie ze zbawieniem jest tu przedstawione jako moment przełomowy w życiu wierzącego, który zmienia jego dotychczasową perspektywę.

Werset „O niechże Ci wiecznotrwała będzie cześć, pokłon i chwała” to wyraz uwielbienia i oddania czci Bogu, który stał się człowiekiem. Podkreśla to centralny punkt chrześcijańskiej teologii, mianowicie tajemnicę Wcielenia, która jest fundamentem wiary w Boże zbawienie.

Matka Boża jako pośredniczka w spotkaniu z Mesjaszem

W pieśni Maryja jest przedstawiona jako ta, która „podaje” Mesjasza światu. Jest to obraz Matki Bożej jako pośredniczki między Bogiem a ludźmi. Przekazanie przez Maryję Jezusa Symeonowi symbolizuje akt przekazania zbawienia światu. Maryja, jako Matka Boga, odgrywa kluczową rolę w historii zbawienia, będąc jednocześnie wzorem wiary i posłuszeństwa wobec Bożego planu.

Werset „podaj me oczekiwanie” odzwierciedla ludzką tęsknotę za spotkaniem z Bogiem, za zbawieniem, które jest w centrum chrześcijańskiej nadziei. Wyraża on również głęboką wiarę w to, że to, co było obiecane przez Boga, zostanie spełnione, a Maryja jest tą, która to obietnice materializuje, dając światu Jezusa.

Chrystus jako światło narodów i nadzieja Izraela

W pieśni Chrystus jest określony mianem „Narodów Światłości” oraz „Chwało izraelskich włości”. Te tytuły podkreślają uniwersalny wymiar misji Jezusa, który przyszedł nie tylko dla Izraela, ale dla wszystkich narodów. Jako „światłość” rozprasza ciemności grzechu i niewiedzy, przynosząc prawdę i nadzieję.

„Tyś Obrońca, Tyś Zbawiciel, Tyś Bóg mój, Tyś Odkupiciel” – te słowa stanowią wyznanie wiary w mesjańską tożsamość Jezusa i w Jego zbawczą rolę. Wyznają one głęboką relację między wierzącym a Chrystusem, który jest osobistym Bogiem, obrońcą i odkupicielem każdego człowieka.

Prośba o uwolnienie i spełnienie oczekiwania Symeona

Ostatnia zwrotka pieśni przynosi prośbę Symeona o „puść w pokoju sługę Twego”. Jest to odniesienie do biblijnej relacji o Symeonie, który oczekiwał na pocieszenie Izraela i któremu zostało obiecane, że nie umrze, zanim nie ujrzy Mesjasza. Prośba o uwolnienie jest wyrazem gotowości do odejścia w pokoju, po spełnieniu życiowego oczekiwania, co jest obrazem duchowego spełnienia i zakończenia ziemskiej pielgrzymki.

„Rozwiąż mnie już teraz z ciałem, czegom pragnął, doczekałem” – te słowa wyrażają głęboką satysfakcję i spokój ducha, który wynika z doświadczenia obietnicy Bożej. Spotkanie z Mesjaszem jest dla Symeona kulminacyjnym momentem życia, po którym może on z ufnością i pokojem serca oddać się w ręce Bożej opatrzności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jeśli to łzy są – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli to łzy są" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli masz chwile smutne w swym życiu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jestem dziecięciem Maryi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jestem dziecięciem Maryi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest wiele matek – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest wiele matek" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest na świecie miłość – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest na świecie miłość" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedyna i władna świata Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedyna i władna świata Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedno Morze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedno Morze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jaworzyńska Tatr Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jaworzyńska Tatr Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.