Tekst piosenki: Dokończa dzionek

Dokończą dzionek, więc głosi dzwonek: Zdrowaś Marya!

* Od wschodu
słońca do świata końca, * Wszystko dokoła, radośnie woła:

* Zdrowaś Marya!
A dzwonka głosy brzmią pod niebiosy: Zdrowaś Marya!

* Człek siwobrody i chłopczyk młody, * Mówią w
komnatach, mówią po chatach:

* Zdrowaś Marya!
Na pola, lasy, brzmi po wsze czasy:
Zdrowaś Marya!

* Dziateczki w chatce,

klęcząc przy matce,

* Rączki składają
i wymawiają:

* Zdrowaś Marya!
Głos dzwonka z wieży, jeszcze wciąż
bieży: Zdrowaś Marya!

* I chory stęka,
i zdrowy klęka,

* Wszystko pozdrawia,
wszystko wymawia:

* Zdrowaś Marya!
Głos dzwonka jeszcze śle głosy wieszcze: Zdrowaś Marya!

* Smutny, strapiony, już pocieszony,

* Kiedy odmawia, Ciebie wysławia:

* Zdrowaś Marya!
Już dzwon ustawa, ale brzmi sława:
Zdrowaś Marya!

* Panno! świat cały
przesłał dań chwały.

* Zmówili ludzie,
po dziennym trudzie: Zdrowaś Marya!
Bądź pozdrowiona, Panno wsławiona: Zdrowaś Marya!

* My Cię chwalimy, wielbimy, czcimy,

* Słowem ustami:
Módl się za nami! * Zdrowaś Marya!
Amen.