Tekst piosenki: Do Królowej Różańcowej

1. Do Królowej Różańcowej

zwróć twe oczy, duszę twą;

Nabożnymi czcij Ją słowy,

tam ożywcze źródła są.

 

2. Jej opiece zawdzięczamy

i miłości Pani tej,

Że różaniec z nieba dany

dla zbawienia duszy mej.

 

3. Skarb to wielki,

który sama moc najwyższa obrała,

Dominikowi podała

Różańcowa Królowa.

 

4. Wszak w różańcu rozważamy

Życie Chrysta, męki trud

Do cnoty się pobudzamy

By oglądać chwały cud.

 

5. I w różańcu podziwiamy

Życie Marii, cnoty Jej

Patrząc na Nią podążamy

Po zbawiennych szlakach Jej.