Tekst pieśni: Czy Ci smutek dni zamąca

Czy Ci smutek dni zamąca,
Czy los budzi niepokoje,
Zna Maryja troski Twoje,
Pomoc da Nieustającą.

Ledwo duszę w łzach tonącą,
W ciężkim bólu zwrócisz do Niej,
Już pociechy zsyła promień:
Pomoc Swą Nieustającą.

Ranę serce ci krwawiącą,
Znoś cierpliwie i w pokorze,
Wszak Maryja ci pomoże,
Pomoc da Nieustającą.

Patrz w tę twarz dobrocią tchnącą,
Oczy kieruj do obrazu,
Ufność wróci ci odrazu,
W Pomoc Jej Nieustającą.

Przeto Matkę kochającą,
Stale wzywaj w swej niedoli,
Wnet usunie co Cię boli,
Pomoc da Nieustającą.