Tekst piosenki: Cześć Maryi

Wariant 1

Cześć Maryi, cześć i chwała,

Pannie świętej cześć,

Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała,

Hołd Jej śpiesz się nieść./bis

 

Ten, co stworzył świat wspaniały,

W Niej Swą Matkę czcił,

Jej Go ręce piastowały,

Gdy dziecięciem był./bis

 

On jak Matkę Ją miłował,

W posłuszeństwie żył,

Każde słowo Jej szanował,

Chociaż Bogiem był./bis

 

Dziatki lube, jeśli chcecie,

Błogi żywot wieść,

Dajcie, jako Jezus Dziecię,

Pannie świętej cześć./bis

Czystość, cichość i pokora,

To Maryi strój,

Przez nie miała niebios Góra,

Łask zyskała zdrój./bis

Wariant 2

Cześć Maryi, cześć i chwała, Pannie świętej cześć,

Śpiewaj, śpiewaj dziatwo cała, hołd Jej śpiesz się nieść./bis

 

Jej to ręce piastowały Tego, co ten świat

Stworzył wielki i wspaniały: Syn Jej, a nasz brat./bis

 

On jak Matkę Ją miłował, Jej posłusznym był.

Każde słowo Jej szanował, chociaż Bogiem był./bis

 

Dziatki lube, jeśli chcecie błogi żywot mieć,

Jako święte Jezus Dziecię Maryę chciejcie czcić./bis

 

Niewinność, cichość, pokora, to Maryi strój.

Przez nie, miła niebios Córa łask zyskała zdrój./bis

 

Przez nie w gwiaździstej koronie, Ją osadził Bóg

Na wysokim niebios tronie; ma w Aniołach sług./bis

 

Obraz Maryi, dziatwo droga, w sercu zawsze noś;

O opiekę Matki Boga, zawsze kornie proś./bis