Tekst pieśni: Ciesz się niebo słuchaj ziemio

Wesel się już Syonie na te widoki,
Przyjmij lud chrześcijański w jasne obłoki:
Pójdźcie, pójdźcie do mych sieni,
Od wieku błogosławieni,
Osiągnijcie swe zbawienie,
Miłe z Bogiem zjednoczenie,
W wiecznej radości.

Ciesz się niebo, słuchaj ziemio!
Jakieśmy tu łaski wzięli,
Obmyci w świętej kąpieli,
Szczerej pokuty.

Jak Naaman z swego trądu;
Zmył się siedemkroć w Jordanie.