Tekst pieśni: Ciebie na wieki wychwalać będziemy

Ciebie na wieki wychwalać będziemy,
Królowo nieba, Maryja; W Twojej opiece niechaj zostajemy,
Śliczna bez zmazy lilija! Wdzięczna Estero,
o Panienko święta! Tyś przez Aniołów,
jest do nieba wzięta, Niepokalanie poczęta!

Na każdy moment, na każdą godzinę,
Twojej pomocy żądamy Pani Anielska, odproś naszą winę,
Do Ciebie grzeszni wzdychamy! O Furto rajska!
Ucieczko grzeszników! O Matko Boska! ratuj niewolników,
Niepokalanie poczęta!

Obróć Swe oczy, pośpiesz w utrapieniu,
Maryo, Matko miłości; Kto służy Tobie, nie daj go zginieniu,
Broń nas od czartowskiej złości; Pokaż łaskę Swą, Matko litościwa,
Najświętsza Panno, bądźże szczodrobliwa, Niepokalanie poczęta!

Masz berło w ręce, znać, żeś Monarchinią,
Masz w drugiej Syna Swojego; Zjednaj nam łaskę w ostatnią godzinę,
W on dzień skonania naszego; Niech Cię chwalimy z Twym Synem społecznie,
Jak teraz w życiu, tak i potem wiecznie, Niepokalanie poczęta!

Przybądź, o Matko, w ostatnim terminie,
Ciebie my grzeszni wzywamy, Na pomoc naszą w śmiertelnej godzinie,
Niechaj przy Tobie skonamy; Ubłagaj Syna, niechaj się zmiłuje,
A żywot wieczny po śmierci daruje, Niepokalanie poczęta!