Ciebie na wieki wychwalać będziemy – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Ciebie na wieki wychwalać będziemy – tekst

Ciebie na wieki wychwalać będziemy,
Królowo nieba, Maryja; W Twojej opiece niechaj zostajemy,
Śliczna bez zmazy lilija! Wdzięczna Estero,
o Panienko święta! Tyś przez Aniołów,
jest do nieba wzięta, Niepokalanie poczęta!

Na każdy moment, na każdą godzinę,
Twojej pomocy żądamy Pani Anielska, odproś naszą winę,
Do Ciebie grzeszni wzdychamy! O Furto rajska!
Ucieczko grzeszników! O Matko Boska! ratuj niewolników,
Niepokalanie poczęta!

Obróć Swe oczy, pośpiesz w utrapieniu,
Maryo, Matko miłości; Kto służy Tobie, nie daj go zginieniu,
Broń nas od czartowskiej złości; Pokaż łaskę Swą, Matko litościwa,
Najświętsza Panno, bądźże szczodrobliwa, Niepokalanie poczęta!

Masz berło w ręce, znać, żeś Monarchinią,
Masz w drugiej Syna Swojego; Zjednaj nam łaskę w ostatnią godzinę,
W on dzień skonania naszego; Niech Cię chwalimy z Twym Synem społecznie,
Jak teraz w życiu, tak i potem wiecznie, Niepokalanie poczęta!

Przybądź, o Matko, w ostatnim terminie,
Ciebie my grzeszni wzywamy, Na pomoc naszą w śmiertelnej godzinie,
Niechaj przy Tobie skonamy; Ubłagaj Syna, niechaj się zmiłuje,
A żywot wieczny po śmierci daruje, Niepokalanie poczęta!

Interpretacja

Znaczenie i rola Maryi w pieśni

Pieśń „Ciebie na wieki wychwalać będziemy” jest wyrazem głębokiego kultu maryjnego, który od wieków jest obecny w tradycji chrześcijańskiej, szczególnie w Kościele katolickim. Maryja przedstawiona jest jako Królowo nieba, co podkreśla Jej wyjątkową pozycję w hierarchii niebieskiej. Tytuł ten wskazuje na Jej bliskość z Bogiem oraz na to, że jest Ona postrzegana jako pośredniczka między ludźmi a niebem.

W pieśni Maryja jest również określana jako „Śliczna bez zmazy lilija”, co symbolizuje Jej czystość i niepokalane poczęcie. Porównanie do lilii, kwiatu często kojarzonego z niewinnością i pięknem, wzmacnia obraz Maryi jako osoby świętej i wolnej od grzechu. W ten sposób pieśń oddaje hołd Maryi nie tylko jako Matce Chrystusa, ale również jako wzorowi cnót i świętości dla wszystkich wierzących.

Maryja jako opiekunka i pośredniczka

W pieśni Maryja jest wyraźnie przedstawiona jako opiekunka wiernych i ich pośredniczka przed Bogiem. Zwrot „W Twojej opiece niechaj zostajemy” wskazuje na pragnienie ochrony i wsparcia ze strony Maryi. Wierzący zwracają się do Niej z prośbą o pomoc i opiekę, co jest odzwierciedleniem przekonania o Jej macierzyńskiej trosce i możliwościach wstawiennictwa u Boga.

„Pani Anielska, odproś naszą winę” to kolejny fragment, który podkreśla rolę Maryi jako pośredniczki w procesie odkupienia grzechów. Poprzez prośbę o odproszenie win, wierni wyrażają wiarę w to, że Maryja może przyczynić się do ich zbawienia. Jest to wyraz zaufania do Jej szczególnego miejsca w planie zbawienia oraz do Jej bliskości z Chrystusem.

Maryja jako symbol ochrony przed złem

Pieśń zawiera również prośbę o obronę przed „czartowską złością”, co wskazuje na Maryję jako obrończynię przed złem. Zwrot „Pokaż łaskę Swą, Matko litościwa” to wezwanie do Maryi o okazanie miłosierdzia i ochronę przed siłami zła. Wierzący zwracają się do Niej jako do osoby mającej moc obrony przed duchowymi i moralnymi zagrożeniami.

„Broń nas od czartowskiej złości” to wyraz przekonania, że Maryja ma zdolność do ochrony swoich czcicieli przed pokusami i atakami zła. Jest to również odniesienie do Jej roli w walce duchowej, gdzie jako Matka Kościoła wspiera wiernych w ich codziennym dążeniu do świętości.

Maryja jako przewodniczka w godzinie śmierci

W pieśni pojawia się motyw śmierci i prośba o towarzyszenie Maryi w ostatniej godzinie życia. „Zjednaj nam łaskę w ostatnią godzinę” to wyraz nadziei, że Maryja będzie obecna przy wiernych w chwili ich odejścia z tego świata. Jest to prośba o łaskę dobrej śmierci, o to, aby Maryja, jako Matka, była przewodniczką prowadzącą do wieczności.

„Przybądź, o Matko, w ostatnim terminie” to wyraz zaufania, że Maryja nie opuści wiernych w najtrudniejszym momencie ich życia. Wierni proszą, aby w godzinie śmierci mogli skonać w Jej obecności, co ma im zapewnić pocieszenie i nadzieję na zbawienie. Jest to również prośba o wstawiennictwo u Chrystusa, aby darował im życie wieczne.

Maryja jako wzór i przewodniczka do nieba

W pieśni Maryja jest przedstawiona jako wzór do naśladowania i przewodniczka do nieba. „Niech Cię chwalimy z Twym Synem społecznie” to wyraz pragnienia, aby chwała oddawana Maryi była zjednoczona z chwałą oddawaną Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jest to wyraz wiary w to, że kult maryjny prowadzi do głębszego zjednoczenia z Chrystusem.

„Jak teraz w życiu, tak i potem wiecznie” to wyraz nadziei, że cześć oddawana Maryi na ziemi będzie kontynuowana w wieczności. Wierni pragną, aby ich relacja z Maryją, jako Matką i przewodniczką, trwała nie tylko w czasie ziemskiego życia, ale również w niebie. Jest to wyraz pragnienia wiecznej wspólnoty z Bogiem i Jego świętymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jeśli to łzy są – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli to łzy są" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli masz chwile smutne w swym życiu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jestem dziecięciem Maryi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jestem dziecięciem Maryi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest wiele matek – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest wiele matek" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest na świecie miłość – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest na świecie miłość" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedyna i władna świata Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedyna i władna świata Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedno Morze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedno Morze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jaworzyńska Tatr Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jaworzyńska Tatr Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.