Tekst pieśni: Ciebie chwalić Pannę świętą

Ciebie chwalić Pannę świętą, Religiia nam stanowi Oddać Ci cześć nie poiętą,

Twemu winniśmy synowi. Pochwały matce czynione, Cześć, którą Jéy oddaiémy Są dla Syna wyświadczone.

Wszakże w Niéy Syna chwalimy. Tobie także hołd przynosił Duch wyższy, z nieba wysłany;

Gdy Cię łaski pełną głosił Chciał zapewnić nâs ziemiany; Że Cię Bóg nad swé Anioły Wywyższył na zawsze w niebie;

A my znikome popioły, Czemuż czcić nié mamy Ciebie? Tyś iest ową naypięknieyszą Różą, czystą, przytém świętą;

Tyś była naypokornieyszą, Żadnym grzechem nie dotkniętą. Ciebie wśrzód pienia i chwały Razém z Serafinów chorem, Połączony świat ten cały Głosi ludzkości honorem.

Ciebie, z ktôréy Tén zrodzony, Który nasze winy zmazał, I od Boga przeznaczony. Aby nâm zbawienie wskazał, Uwielbiaią Chrześciianie.

Już od dawnych czasów było Kościoła wszelkie staranie, By się Twé imié szerzyło. Lecz Ci nie przyiemne pienia Gdy obyczaiów nie mamy;

Jest to tylko czcze wielbienie. Gdy powinności nie znamy Chodzić zawsze torem Twoim,’ I niewinnie nie żyiemy;

Próżnym wszystko iest pozorem. Choć się w pieniach wynosiemy. Uproś nam sił i ochoty, Ażebyśmy zawsze żyli Skromni, dobrzy, pełni cnoty, Prawa Chrystusa pełnili;

Gdy przyjdzie ostatnie tchnienia, My wybrani Syna Twego, Gdy śmierć grozi i znisczenie. Doznali łaski sędziego.