Tekst pieśni: Ciebie, Boga Rodzico, chwalemy

Ciebie, Boga Rodzico, chwalemy; Ciebie, niepokalanie poczętą w loretańskim domku poczętą,
wyznawamy; Ciebie, wiecznego Ojca Córkę, wszystka ziemia w Lorecie weneruje;
Tobie wszyscy aniołowie, Tobie nieba i wszystkie anielskie mocarstwa,
Tobie cherubinowie i serafini bezprzestannym głosem wyśpiewują.

Święta, święta MARYJA, Matko Boża i Panna, pełne są niebiosa i ziemia chwały majestatu Twego.
Ciebie chwalebny chór apostołów, ciebie proroków, męczenników uwielbione wojsko,
Ciebie po wszystkim świecie wojujący ogłasza Kościół święty.

Matko Boga, Syna wcielonego, w Lorecie, Tyś dla zbawienia człowieka wygnanego,
w loretańskim domku poczęła Syna Bożego. Tyś sobie obrała mieszkanie w Lorecie,
gdzie nad wszystkie miejsca cudami jaśniejesz. Twój dom ojczysty z Nazaretu do Dalmacyi,
potym Loretu, anielskimi rękoma przeniesiony.

Twój Loret zamkiem grzeszników,
opoką niedobytą od gniewu Bożego. Tam stolica łask Twoich za Rzymem,
tak skarbnica odpustów i morze miłosierdzia. Tam się gromadzą tysiące ubogich,
tam peregrynują książęce i sanatorskie stany. Tam raj wygnańcom ziemskim,
tam niebo żyjącym, swoboda utrapionym.

Tam wszelkie choroby i biedy,
szczęśliwie swój koniec odbierają. Nie masz nad Loret miejsca cudowniejszego,
nie masz wspanialszego i łaskawszego. Ty, Pani święta,
loretańska Panno, bezprzestannie błagasz Boga zagniewanego.
Przez cię zwalczone piekielne mocy, otworzone jest wiernym Królestwo niebieskie.

Ty z Synem Twoim siedzisz przy prawicy Ojca przedwiecznego.
Brońże lud Twój, Pani loretańska, i błogosław dziedzicznym poddanym Twoim.
A rządź nami i podźwignij nas, najmocniejsza Pani.
Zmiłuj się, litościwa Panno, nad nami, zmiłuj się nad nami.

Niech będzie miłosierdzie Twoje z nami, bo w Tobie nadzieję pokładamy.
W Tobie, Matko Boża, ufamy, brońże nas teraz i na wieki.

BOŻE, któryś błogosławionej MARYI Panny domek przez wcielonego słowa tajemnicę miłosiernie poświęcił i tenżeś na łonie Kościoła Twego przedziwnie ulokował, daj abyśmy odłączeni od przybytków grzesznych, stali się godni mieszkańcy domu świętego Twojego przez Pana naszego.