Chwalmy Boga Wszechmocnego – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Chwalmy Boga Wszechmocnego – tekst

Chwalmy Boga Wszechmocnego,
że nam dał Syna Swojego,
Najmilsze nasze kochanie,
grzesznym na poratowanie.

Jegoż Matkę czcić nam trzeba,
zdrowaś Panno, Pani nieba,
Szczęśliwaś Panno nad inne,
Twoja cześć po świecie słynie.

Onać miła wieść nastała,
gdyś Anioła wysłuchała;
Za Matkę Bogu zmówiona,
o godność niewysłowiona.

Toż Elżbiecie Bóg objawił,
przeto mówi: któż mi sprawił,
Że Ty mnie Bogarodzica
nawiedzasz, jam służebnica.

O Maryjo, o Królewno!
Z Tobą nikt nie stanie równo,
Przy tronie Boskim z prośbami,
Ty się zawsze módl za nami.

Aby dobroć Syna Twego
zjednała u Ojca Jego,
Byśmy w niebo się dostali,
wiecznej radości doznali.

Interpretacja

Chwalmy Boga Wszechmocnego – wyraz wiary i uwielbienia

Pieśń „Chwalmy Boga Wszechmocnego” jest hymnem pełnym głębokiej wiary i uwielbienia, który wyraża radość i wdzięczność za dar Syna Bożego. W pierwszej zwrotce odnajdujemy podstawowy motyw chwały skierowanej do Boga Ojca za Jego niepojętą miłość, którą wyraził poprzez posłanie na świat Jezusa Chrystusa. W ten sposób pieśń podkreśla centralne znaczenie inkarnacji w chrześcijańskiej wierze, która jest fundamentem zbawienia grzeszników.

Użycie słów „Najmilsze nasze kochanie” wskazuje na osobisty i intymny charakter relacji wiernych z Chrystusem. Wierzący są zaproszeni do uczestnictwa w miłości, która jest darem od Boga i która ma moc przemieniać życie. Podkreślenie „grzesznym na poratowanie” przypomina o uniwersalnym przesłaniu Chrystusa, który przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich ludzi, niezależnie od ich grzechów.

Matka Boża – przedmiot czci i pośredniczka

W drugiej zwrotce pieśni skupiamy się na postaci Maryi, Matki Jezusa, która jest tu przedstawiona jako godna szczególnej czci. Tytuły „zdrowaś Panno, Pani nieba” oraz „Szczęśliwaś Panno nad inne” wskazują na wyjątkową rolę Maryi w historii zbawienia. Jej cześć „po świecie słynie”, co odnosi się do powszechnego kultu maryjnego w Kościele katolickim i wśród wiernych na całym świecie.

W tej części pieśni Maryja jest również ukazana jako pośredniczka między Bogiem a ludźmi. Jej rola jako Matki Boga sprawia, że jest ona w niebie obecna przy tronie Bożym, gdzie z prośbami może wstawiać się za ludźmi. Prośba „Ty się zawsze módl za nami” jest wyrazem zaufania do Maryi jako orędowniczki, która może przyczynić się do zbawienia i łaski dla wierzących.

Wcielenie i posłuszeństwo Maryi

Trzecia zwrotka pieśni przybliża nam moment Zwiastowania, kiedy to Maryja przyjęła wiadomość od Anioła Gabriela o tym, że zostanie Matką Syna Bożego. „Onać miła wieść nastała, gdyś Anioła wysłuchała” podkreśla posłuszeństwo i gotowość Maryi do przyjęcia woli Bożej, co jest wzorem dla każdego wierzącego. „O godność niewysłowiona” wskazuje na niezwykłą rolę, jaką Maryja otrzymała, będąc wybraną na Matkę Boga.

W tej części pieśni podkreślona jest również relacja między Maryją a Elżbietą, kuzynką Maryi, która również doświadczyła cudu macierzyństwa. Spotkanie obu kobiet jest pełne duchowej radości i wzajemnego uznania, gdzie Elżbieta, będąca w zaawansowanej ciąży z Janem Chrzcicielem, błogosławi Maryję i nazywa ją „Bogarodzicą”. Dialog między nimi ukazuje głębokie zrozumienie tajemnicy, która się dokonuje.

Współczesne znaczenie i aplikacja

Pieśń „Chwalmy Boga Wszechmocnego” nie tylko przypomina o wydarzeniach biblijnych, ale również ma głębokie znaczenie dla współczesnych wierzących. Przywołanie postaci Maryi jako wzoru wiary i posłuszeństwa jest zachętą do naśladowania jej przykładu w codziennym życiu. Wzywanie do czci Matki Bożej jest również przypomnieniem o roli, jaką kobiety pełnią w Kościele i społeczeństwie.

Ostatnia zwrotka pieśni stanowi apel o wstawiennictwo Maryi, aby za jej przyczyną wierni mogli osiągnąć zbawienie i wieczną radość w niebie. Prośba o „dobroć Syna Twego” jest wyrazem nadziei na miłosierdzie i łaskę, które są dostępne dla każdego, kto zwraca się do Boga z pokornym sercem. Pieśń ta, będąc wyrazem kultu maryjnego, przypomina o obietnicy wiecznego życia i zachęca do duchowego wzrostu poprzez modlitwę i zaufanie do Maryi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jeśli to łzy są – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli to łzy są" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli masz chwile smutne w swym życiu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jestem dziecięciem Maryi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jestem dziecięciem Maryi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest wiele matek – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest wiele matek" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest na świecie miłość – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest na świecie miłość" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedyna i władna świata Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedyna i władna świata Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedno Morze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedno Morze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jaworzyńska Tatr Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jaworzyńska Tatr Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.