Teks piosenki: Chcesz człowiecze łaski doznać

1. Chcesz człowiecze łaski doznać – idź na Kalwaryję,
Tam Jezusa Pana błagać, Najświętszą Maryję;

Która to miejsce wybrała, by stąd ludzi ratowała,
Kto tylko tu śpieszy!

2. Przenieś się więc myślą całą na to miejsce święte,
które z trudnością niemałą z Jeruzalem zdjęte;

Obsadzone kaplicami, i takiemi obchodami,
Jako w Jeruzalem!

3. Lecz Słuchaj pilnie i uważaj twoich przewodników,
Mękę Jezusa rozważaj, szanowny pątniku;

Natęż słuchu, bierz do głowy, życie Matki Chrystusowej
I Jej święte cnoty!

4. Proś za swoje domowniki co przybyć tu chcieli,
Wyjaw twe serca tajniki, co cie tylko boli;

Bo to najlepsza lekarka i wszelkich lekarstw szafarka
Najświetsza Maryja!

5. Ona każdego ratuje, kto Jej tylko wzywa,
Kto tu przybyć usiłuje, w pomoc mu przybywa.

Jeszcze nie było zdarzenia, by kto wzywał Jej imienia
Był nie wysłuchany!

6. Może dopiero pierwszy raz w to miejsce przybyłeś,
Może tutaj ostatni raz w swoim życiu byłeś;

Proś, by jeszcze pozwoliła, nim cię przykryje mogiła
W to miejsce tu przybyć!

Obraz Matki Jezusa wykonany w górach