Tekst pieśni: Bramo Świata, Bogu miła

Bramo Świata! Bogu miła!
W Tobie łaska, męstwo, siła!
Maryo! Tyś pewna droga…
Do chwały prawego Boga...

Nadziejo grzesznych, chorych uzdrowienie,
Bądź nam Patronką na ostatnim sądzie,
Ty słodzisz troski, uśmierzasz cierpienie,
Bronisz na morzu i lądzie.

Ciągle pomagasz łaską nieskończoną,
Kto wzniesie myśl swą, tkliwie ją odgadniesz,
Żadna łza ludzka nie bywa wzgardzoną,
Bo mądrze, litośnie władniesz.

Gdy się przykrości, lub żale nawiną,
Gdy los mnie srogi prześladować będzie,
Gdy łzy boleści z źrenic mych popłyną..
Ratuj mię, ochraniaj wszędzie.

Matko! ufamy w Twe silne ramię,
Ty nam opieki podasz dłoń…
Witaj Królowo! na Ostrej Bramie,
Witaj i dzieci Twoich broń!

czy tak wygląda Niebo - Pieśni Religijne