Pieśń Maryjna Bogurodzica, znana również jako Theotokos, jest jedną z najstarszych pieśni religijnych w historii. Powstał w średniowieczu na przełomie XII i XIV wieku z poetyckim tekstem i melodią. Ten Polski utwór służył wówczas jako hymn państwowy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mimo że istnieje od wieków, ten piękny hymn jest nadal śpiewany nie tylko jako pieśń religijna, ale także jako wyraz patriotyzmu przez wielu ludzi w całej Europie. Jego ponadczasowe piękno sprawia, że jest ważną częścią kultury europejskiej, o której powinny pamiętać i celebrować wszystkie przyszłe pokolenia!

Tekst pieśni: Bogurodzica

Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kirielejson.

Twego dziela Krzciciela, bożyce,
Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kirielejson.

Nas dla wstał z martwych syn boży,
Wierzyż w to człowiecze zbożny,
Iż przez trud Bog swoj lud
Odjął diablej strożej.

Przydał nam zdrowia wiecznego,
Starostę skował pkielnego,
Śmierć podjął, wspominął
Człowieka pirwego.

Jenże trudy cirzpiał zawiernie,
Jeszcze był nie prześpiał zaśmierne,
Aliż sam Bog z martwych wstał.

Adamie, ty boży kmieciu,
Ty siedzisz u Boga [w] wiecu,
Domieściż twe dzieci,
Gdzie krolują anjeli.

Tegoż nas domieściż, Jezu Kryste miły,
Bychom z Tobą byli,
Gdzież się nam radują szwe niebieskie siły.

Była radość, była miłość, było widzienie tworca
Anjelskie bez końca,
Tuć się nam zwidziało diable potępienie.

Ni śrzebrzem, ni złotem nas diabłu odkupił,
Swą mocą zastąpił.

Ciebie dla, człowiecze, dał Bog przekłoć sobie
Ręce, nodze obie.
Kry święta szła z boka na zbawienie tobie.

Wierzyż w to, człowiecze, iż Jezu Kryst prawy,
Cirpiał za nas rany,
Swą świętą krew’ przelał za nas krześcijany.

O duszy o grzeszne sam Bog pieczą ima,
Diabłu ją otyma,
Gdzie to sam kroluje, k sob[ie] ją przyma.

Maryja dziewice, prośmy synka twego
Krola niebieskiego,
Haza nas huchowa ote wszego złego.
Amen tako Bog daj,
Bychom szli szwyćcy w raj.

Matka Boska zmartwiona - Piosenki Religijne

Informacje na temat pieśni Bogurodzica

Bogurodzica jest jedną z najbardziej ukochanych i powszechnie znanych modlitw chrześcijańskich. Składa się z dwóch wersetów, skierowanych odpowiednio do Najświętszej Maryi Panny i Jezusa. Słowa zostały wybrane z istniejącej melodii napisanej przez benedyktynów w XV wieku, która była trudna do wykonania, więc zwykle była śpiewana przez wyszkolony chór chłopców.

Chociaż jego dokładne pochodzenie pozostaje nieznane, legendy przypisują go Świętemu Wojciechowi, który dodał jeszcze dwa sporadyczne wersety, czyniąc z niego pieśń Rycerską, która dodawała otuchy Rycerzom, jak zauważył Jan Długosz w swoich pismach o tej modlitewnej pieśni.

Ta piękna modlitwa była używana od wieków w wielu kulturach na całym świecie, zapewniając komfort i pokój w chwilach cierpienia lub smutku; przypominając nam wszystkim, że nigdy nie jesteśmy sami, nawet w obliczu naszych największych wyzwań, ponieważ Bóg jest zawsze przy nas, bez względu na to, co się dzieje i dokąd idziemy w życiową podróż.