Boga chwalcie pozdrawiajcie Maryję Pannę – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Boga chwalcie pozdrawiajcie Maryję Pannę – tekst

Boga chwalcie, pozdrawiajcie Maryję Pannę.
Wznoście głosy pod niebiosy tu nieustannie.
W utrapieniu Ją wzywajcie,
Bowiem przez Nią otrzymacie,
O co tylko do zbawienia
Prosić będziecie.

W ziemi śląskiej klejnot drogi nam się znajduje.
W różnych trwogach i chorobach wiernych ratuje
Obraz Maryi w Piekarach,
Objawiony w cudów darach.
Tej więc Pani, my, poddani,
Pokłon oddajmy.

3Wiem, że ja się nie omylę, o, Panno święta,
Boś Ty w swoim miłosierdziu jest niepojęta.
Która w Piekarskim obrazie
Cieszysz wiernych w ciężkim razie,
Nikogo nie opuszczając,
Maryjo Panno.

Interpretacja

Teologiczne znaczenie pieśni

Pieśń „Boga chwalcie, pozdrawiajcie Maryję Pannę” jest wyrazem głębokiej pobożności maryjnej, która od wieków stanowi istotny element duchowości chrześcijańskiej. W pierwszej zwrotce znajdujemy wezwanie do nieustannego chwalenia Boga oraz pozdrawiania Maryi, co wskazuje na dwoistość kultu: adorację Boga jako Stwórcy i uwielbienie Maryi jako Matki Chrystusa. Podkreślenie roli Maryi w zbawieniu – „Bowiem przez Nią otrzymacie, O co tylko do zbawienia Prosić będziecie” – odzwierciedla katolicką doktrynę o Maryi jako pośredniczce łask i orędowniczce wiernych.

Symbolika miejsca i jego rola w kultu

W drugiej zwrotce pieśni pojawia się odniesienie do konkretnego miejsca kultu maryjnego – Piekary Śląskie, które są przedstawione jako „ziemi śląskiej klejnot drogi”. Wskazuje to na lokalny wymiar pobożności, gdzie wierni znajdują szczególne miejsce dla swojej duchowości i modlitwy. Obraz Maryi w Piekarach, słynący z cudów, staje się punktem odniesienia dla wiernych, którzy w sytuacjach trudnych i chorobach szukają ukojenia i pomocy. Pokłon oddany Maryi w tym miejscu jest wyrazem uznania Jej roli w życiu wiernych i świadectwem doświadczanych łask.

Osobista relacja z Maryją

Trzecia zwrotka pieśni wyraża osobistą relację wiernego z Maryją, opartą na zaufaniu i przekonaniu o Jej niezawodnej pomocy. Użyte słowa „nie omylę” i „miłosierdziu jest niepojęta” świadczą o głębokiej wierze w skuteczność Jej wstawiennictwa. Wizerunek Maryi jako opiekunki w trudnych chwilach jest tu szczególnie podkreślony, a obraz w Piekarskim sanktuarium staje się symbolem nadziei i wsparcia dla wiernych. Ta część pieśni może być interpretowana jako wyraz indywidualnej duchowości, gdzie Maryja jest nie tylko Matką Chrystusa, ale i każdego człowieka wierzącego, który do Niej się zwraca.

Wnioski dla współczesnych wiernych

Pieśń „Boga chwalcie, pozdrawiajcie Maryję Pannę” jest nie tylko wyrazem tradycyjnej pobożności, ale również przypomnieniem o aktualności maryjnego kultu w życiu współczesnych wiernych. Wzywanie do nieustannego chwalenia Boga i pozdrawiania Maryi ma na celu umocnienie wiary i zaufania do Bożej opatrzności oraz Maryjnego wstawiennictwa. Przywiązanie do miejsc kultu, takich jak Piekary Śląskie, pokazuje, że wiara nie jest abstrakcyjnym pojęciem, lecz żywym doświadczeniem, które manifestuje się w konkretnych działaniach i praktykach religijnych.

Boga chwalcie pozdrawiajcie Maryję Pannę – tłumaczenie na angielski

Praise God, greet Mary the Virgin.
Lift your voices to the heavens here incessantly.
In distress, call upon Her,
For through Her, you shall receive,
Whatever you will ask for salvation.

In the land of Silesia, a precious jewel is found.
In various fears and diseases, it saves the faithful.
The image of Mary in Piekary,
Revealed in the gifts of miracles.
To this Lady, we, her subjects,
Let us pay homage.

I know that I will not err, oh holy Virgin,
For in Your mercy, You are incomprehensible.
You who in the Piekary image
Delight the faithful in hard times,
Never abandoning anyone,
Mary the Virgin.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jeśli to łzy są – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli to łzy są" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli masz chwile smutne w swym życiu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jestem dziecięciem Maryi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jestem dziecięciem Maryi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest wiele matek – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest wiele matek" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest na świecie miłość – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest na świecie miłość" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedyna i władna świata Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedyna i władna świata Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedno Morze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedno Morze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jaworzyńska Tatr Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jaworzyńska Tatr Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.