Błogosławiona jesteś Maryjo – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Błogosławiona jesteś Maryjo – tekst

Błogosławiona jesteś Maryjo
i wywyższona przez Pana.
On wielkie rzeczy w Tobie dokonał.
Niepokalana.

Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła,
by w Tobie Ciałem się stało.
Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową,
Przedwieczną Światłość.

Bądź nam obroną Bogarodzico,
gdy się błąkamy w ciemności.
Do światła wiary prowadź na nowo,
drogą świętości.

Interpretacja

Znaczenie tytułu i pierwszej zwrotki

Pieśń „Błogosławiona jesteś Maryjo” rozpoczyna się od słów, które bezpośrednio nawiązują do modlitwy Anioł Pański, znanej również jako Zdrowaś Maryjo. Tytuł i pierwsza zwrotka podkreślają wyjątkową rolę Maryi w historii zbawienia, wskazując na nią jako na osobę szczególnie obdarowaną łaską Bożą. Wyróżnienie Maryi przez Pana i „wielkie rzeczy”, które w Niej dokonał, odnoszą się do Jej macierzyństwa wobec Jezusa Chrystusa, ale także do Jej niepokalanego poczęcia, co jest podkreślone słowem „Niepokalana”.

W kontekście chrześcijańskiej teologii, zwrot „Błogosławiona jesteś Maryjo” nie tylko wyraża szacunek i cześć dla Matki Bożej, ale także przypomina wiernym o bliskości Boga, który poprzez Maryję stał się człowiekiem. Wywyższenie Maryi przez Pana jest wyrazem Bożego planu zbawienia, w którym Maryja odgrywa kluczową rolę jako Matka Mesjasza.

Symbolika drugiej zwrotki

Druga zwrotka pieśni koncentruje się na akcie wiary Maryi, która przyjęła Słowo Boże, co umożliwiło Wcielenie – stanie się Słowa Ciałem. Przyjęcie Słowa z wiarą jest tutaj przedstawione jako wzór do naśladowania dla każdego wierzącego. Maryja staje się pośredniczką między boskością a ludzkością, a Jej „tak” dla woli Bożej otwiera drogę do przyjścia na świat „Jutrzenki Nowej”, czyli Jezusa Chrystusa, określanego mianem „Przedwiecznej Światłości”.

Symbolika „Jutrzenki Nowej” i „Przedwiecznej Światłości” wskazuje na nowy początek i nadzieję, jaką niesie narodzenie Chrystusa. Maryja, rodząc Jezusa, przynosi światu światło wiary i zbawienia. Ta zwrotka podkreśla również mesjański charakter misji Jezusa, który jest światłem prowadzącym ludzkość z ciemności grzechu do światła Bożej łaski.

Prośba o wstawiennictwo w trzeciej zwrotce

W trzeciej zwrotce pieśni wierni zwracają się do Maryi z prośbą o obronę i wstawiennictwo jako „Bogarodzico”. Tytuł ten, oznaczający „Matkę Boga”, podkreśla szczególną pozycję Maryi w hierarchii świętych i Jej bliskość z Bogiem. Prośba o obronę wskazuje na ludzką słabość i skłonność do błądzenia w „ciemności” grzechu i zwątpienia. Maryja jest tu postrzegana jako ta, która może prowadzić wiernych z powrotem do światła wiary i ścieżki świętości.

Wyrażenie „gdy się błąkamy w ciemności” ma głębokie znaczenie duchowe, odnosząc się do trudności i wyzwań, z jakimi wierni mogą się mierzyć w swoim życiu. Maryja, jako obrona i przewodnik, jest wezwana do aktywnego uczestnictwa w życiu duchowym wiernych, pomagając im odnaleźć drogę do Boga. W ten sposób pieśń podkreśla rolę Maryi jako pośredniczki łask i modelu świętości dla wszystkich wierzących.

Błogosławiona jesteś Maryjo – tłumaczenie na angielski

Blessed are you, Mary,
and exalted by the Lord.
He has done great things in you.
Immaculate.

You, who with faith received the Word,
so that in you it became Flesh.
You gave birth to the New Dawn for the world,
The Eternal Light.

Be our defense, Mother of God,
when we wander in darkness.
Lead us anew to the light of faith,
on the path of holiness.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jeśli to łzy są – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli to łzy są" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli masz chwile smutne w swym życiu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jestem dziecięciem Maryi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jestem dziecięciem Maryi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest wiele matek – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest wiele matek" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest na świecie miłość – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest na świecie miłość" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedyna i władna świata Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedyna i władna świata Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedno Morze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedno Morze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jaworzyńska Tatr Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jaworzyńska Tatr Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.