Tekst pieśni: Błogosławiona jesteś Maryjo

Błogosławiona jesteś Maryjo
i wywyższona przez Pana.
On wielkie rzeczy w Tobie dokonał.
Niepokalana.

Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła,
by w Tobie Ciałem się stało.
Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową,
Przedwieczną Światłość.

Bądź nam obroną Bogarodzico,
gdy się błąkamy w ciemności.
Do światła wiary prowadź na nowo,
drogą świętości.

Czarna Madonna z Jezusem - Pieśni Religijne