Tekst pieśni Bądź pozdrowiona

Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico!
Bądź pozdrowiona, Panno nad pannami!
W Tobie obrona przed nawałnicą.
Ucieczko grzeszników, módl się za nami!

Tobie zwiastował Anioł, że porodzisz
Syna, co zbawić ma wszystkich nas.
W Tobie nadziei naszej przyczyna,
nasza ostoja na każdy czas.

Tyś to z boleścią w sercu wytrwała
pod krzyżem, na którym umierał Syn.
Tyś mu całe swe życie oddała,
byśmy zbawienia doznali w Nim.

Matka dziewica Maryja