Tekst pieśni: Bądź pozdrowiona Pani Święta

Bądź pozdrowiona, Pani, Święta Królowo,
Święta, Boża Rodzicielko, Maryjo.
Która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
I wybraną przez Najświętszego Ojca z Nieba.
Ciebie On uświęcił z Najświętszym,

Umiłowanym Synem Swoim
I Duchem Świętym Pocieszycielem,
I Duchem Świętym Pocieszycielem.
W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski

I wszelkie dobro, i wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona, Domu Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego!

Ref. Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego,
Szato Jego, Służebnico Jego, Matko Jego.

I wy, wszystkie święte cnoty,
Które Duch Święty Swą laską i oświeceniem cis
Wlewa w serca wiernych, wlewa w serca wiernych,
Aby z niewiernych uczynić wiernych Bogu.
Bądź pozdrowiona Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona Matko Jego!

Nauczanie Chrystusa na pustyni - Pieśni Religijne