Bądź pozdrowiona Matko Chrystusa – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Bądź pozdrowiona Matko Chrystusa – tekst

Bądź po­zdro­wio­na, Mat­ko Chry­stu­sa świę­ta Pa­nien­ko
To­bie śpie­wa­my Ma­ry­jo na­sza pieśń
Niech po­lne kwia­ty skło­nią kie­li­chy, a lu­dzie uklęk­na
Wiel­biąc swą Mat­kę da­jąc jej hołd i cześć

Re­f.
W oczach twych nie­bo, blask swój od­bi­ja
Uśmie­chem słoń­ca, sła­wi cie dzień
Brzmi w śpie­wie dzwon­ków, „Ave Ma­ria”
Pieśń pły­nie echem, świat wiel­bi Cię!

Tyś wiecz­nym hym­nem, sła­wią­cym Pana Świę­ta Pa­nien­ko
Tyś za­słu­cha­niem w Oj­cow­ski głos.
W mi­łość bo­ga­ta Nie­po­ka­la­na Świę­ta Pa­nien­ko,
Znasz do­brze ścież­ki na­szych czło­wie­czych trosk!

Re­f.
W oczach twych nie­bo, blask swój od­bi­ja
Uśmie­chem słoń­ca, sła­wi cie dzień
Brzmi w śpie­wie dzwon­ków, „Ave Ma­ria”
Pieśń pły­nie echem, świat wiel­bi Cię!

Interpretacja

Znaczenie tytułu i zwrotu „Bądź pozdrowiona”

Pieśń rozpoczyna się od słów „Bądź pozdrowiona”, które są echem tradycyjnego pozdrowienia maryjnego, wywodzącego się z biblijnego pozdrowienia anioła Gabriela skierowanego do Maryi podczas Zwiastowania. Użycie tego zwrotu w tytule oraz na początku pieśni natychmiast wprowadza słuchacza w kontekst modlitwy i czci skierowanej do Matki Bożej. Jest to wyrazem szacunku i miłości, który w tradycji chrześcijańskiej jest stale obecny w życiu wiernych.

W dalszej części tytułu „Matko Chrystusa” kryje się głębokie teologiczne znaczenie. Maryja jest tu przedstawiona przede wszystkim jako matka Jezusa Chrystusa, co podkreśla jej wyjątkową rolę w historii zbawienia. Jest to również przypomnienie o jej bliskości z Bogiem, co czyni ją pośredniczką między ludźmi a Chrystusem. Tytuł pieśni wskazuje na to, że Maryja jest nie tylko pośredniczką łask, ale również wzorem świętości i czystości.

Symbolika przyrody w odniesieniu do Maryi

W pierwszej zwrotce pieśni pojawia się motyw przyrody, gdzie „polne kwiaty skłaniają kielichy” jako gest czci i podziwu dla Maryi. Jest to piękna metafora, która pokazuje, że całe stworzenie, nie tylko ludzie, oddaje hołd Matce Bożej. Kwiaty, skłaniając swoje główki, jakby uklękały przed nią, symbolizują pokorę i naturalną potrzebę oddawania czci temu, co święte i doskonałe.

Użyta w pieśni symbolika przyrody ma również na celu ukazanie uniwersalności kultu maryjnego. Tak jak przyroda bez słów wyraża swoje piękno i harmonię, tak pieśń bez zbędnych słów ma oddać to, co w wierze chrześcijańskiej najbardziej istotne – miłość i cześć dla Maryi. W ten sposób, pieśń staje się swoistym mostem łączącym stworzenie z twórcą poprzez postać Maryi.

Obraz Maryi w pieśni jako pośredniczki i wzoru świętości

W kolejnych wersach pieśni Maryja jest określana jako „wieczny hymn sławiący Pana” oraz „zasłuchaniem w Ojcowski głos”. To określenie podkreśla, że Maryja jest nieustannym uwielbieniem Boga, a jej życie było pełne posłuszeństwa woli Bożej. W ten sposób, Maryja staje się wzorem świętości i oddania dla wszystkich wierzących, zachęcając ich do naśladowania jej wierności i zaufania Bogu.

W pieśni Maryja jest również opisana jako „bogata w miłość Niepokalana”, co wskazuje na jej wyjątkową rolę jako Matki bez grzechu pierworodnego. Przez to, że była wolna od grzechu, mogła w pełni otworzyć się na miłość Bożą i stać się pośredniczką tej miłości dla ludzi. Wspomnienie o „ścieżkach naszych człowieczych trosk” sugeruje, że Maryja, będąc Matką Chrystusa, jest również matką wszystkich ludzi, rozumiejącą ich problemy i troski.

Wizualne i dźwiękowe aspekty kultu maryjnego

Refren pieśni przynosi obrazy pełne światła i radości, gdzie „w oczach [Maryi] niebo blask swój odbija” i „uśmiechem słońca sławi Cię dzień”. Jest to wyrazem głębokiej duchowości i piękna, które są związane z Maryją. Oczy Maryi, odbijające blask nieba, mogą symbolizować jej czystość, mądrość i wewnętrzne światło, które prowadzi wiernych do Chrystusa.

Dźwiękowe aspekty kultu maryjnego są wyrażone w pieśni poprzez „śpiew dzwonków 'Ave Maria'”. Dzwonki kojarzą się z radością i uroczystością, a ich śpiew jest formą modlitwy i uwielbienia. „Pieśń płynie echem, świat wielbi Cię” to obraz, który podkreśla, że kult Maryi jest zjawiskiem globalnym, łączącym różne kultury i narody w jednym akcie czci.

Bądź pozdrowiona Matko Chrystusa – tłumaczenie na angielski

Hail to you, Mother of Christ, holy Virgin
To you we sing, Mary, our song
Let the field flowers bow their heads, and people kneel
Praising their Mother, giving her tribute and honor

Chorus:
In your eyes, heaven reflects its glow
With the sun’s smile, the day honors you
Ringing in the chime of bells, „Ave Maria”
The song flows like an echo, the world praises You!

You are the eternal hymn, glorifying the Lord, Holy Virgin
You are the fulfillment of the Father’s voice.
Rich in love, Immaculate, Holy Virgin,
You know well the paths of our human concerns!

Chorus:
In your eyes, heaven reflects its glow
With the sun’s smile, the day honors you
Ringing in the chime of bells, „Ave Maria”
The song flows like an echo, the world praises You!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jeśli to łzy są – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli to łzy są" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli masz chwile smutne w swym życiu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jestem dziecięciem Maryi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jestem dziecięciem Maryi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest wiele matek – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest wiele matek" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest na świecie miłość – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest na świecie miłość" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedyna i władna świata Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedyna i władna świata Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedno Morze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedno Morze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jaworzyńska Tatr Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jaworzyńska Tatr Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.