Bądź błogosławiona – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Bądź błogosławiona – tekst

Bądź bło­go­sła­wio­na,
Du­chem na­peł­nio­na
Okryj ła­ską dzie­ci
w wal­ce prze­ciw śmier­ci.

Tyś, Ma­ry­jo, blask świę­to­ści,
w To­bie bra­ma jest wol­no­ści.

W To­bie zło­żył Bóg na­dzie­ję,
któ­ra sta­ła się w Be­tle­jem.

W Two­im płasz­czu, Mat­ko Pana
jest obro­na od sza­ta­na.

Interpretacja

Znaczenie tytułu i wezwania do błogosławieństwa

Pieśń rozpoczyna się od słów „Bądź błogosławiona”, które stanowią bezpośrednie wezwanie do Maryi, matki Jezusa Chrystusa, będącej centralną postacią w chrześcijaństwie. Tytuł ten ma głębokie znaczenie religijne, gdyż błogosławieństwo jest formą pochwały i uznania dla kogoś, kto jest bliski Bogu. W tradycji chrześcijańskiej Maryja jest postrzegana jako najbardziej błogosławiona wśród kobiet, co znajduje odzwierciedlenie w modlitwie „Zdrowaś Maryjo”. Wezwanie to jest również wyrazem czci i szacunku, jakim wierni otaczają Maryję.

W kontekście pieśni, słowa te mogą również być rozumiane jako prośba o błogosławieństwo i opiekę dla wierzących. Maryja, będąc „napełniona Duchem”, jest tu przedstawiona jako pośredniczka łaski i ochrony przed złem, co jest częstym motywem w pieśniach maryjnych. W ten sposób tytuł pieśni wprowadza słuchacza w atmosferę modlitewną i refleksyjną, skłaniając do rozważań o roli Maryi w życiu duchowym człowieka.

Symbolika walki przeciw śmierci i rola Maryi

Wers „Okryj łaską dzieci w walce przeciw śmierci” odnosi się do uniwersalnego doświadczenia ludzkiego, jakim jest walka z przemijaniem i śmiercią. W chrześcijaństwie Maryja jest często postrzegana jako orędowniczka i pomocnica wiernych w ich duchowych zmaganiach. Prośba o okrycie łaską jest więc wyrazem wiary w jej matczyną opiekę i wsparcie w trudnościach życiowych, a także w nadziei na życie wieczne.

Śmierć, jako nieodłączny element ludzkiej egzystencji, jest w pieśni przedstawiona jako przeciwnik, z którym wierni muszą się zmagać. Maryja, jako ta, która doświadczyła bólu utraty własnego syna, ale także radości z Jego zmartwychwstania, staje się wzorem wytrwałości i nadziei. W ten sposób pieśń podkreśla rolę Maryi jako pośredniczki między Bogiem a ludźmi, która może wspomagać ich w dążeniu do zbawienia.

Obraz Maryi jako bramy wolności i blasku świętości

W kolejnym fragmencie pieśni „Tyś, Maryjo, blask świętości, w Tobie brama jest wolności”, Maryja jest przedstawiona jako symbol czystości i świętości. Określenie „blask świętości” podkreśla jej wyjątkową rolę w historii zbawienia jako bezgrzesznej i całkowicie oddanej woli Bożej. Jest to obraz, który ma na celu inspirować wiernych do naśladowania jej cnót i dążenia do życia w zgodzie z chrześcijańskimi ideałami.

Z kolei metafora „brama wolności” może być interpretowana jako odniesienie do roli Maryi w tajemnicy Wcielenia. To przez Maryję Bóg stał się człowiekiem, otwierając ludzkości drogę do zbawienia i wolności od grzechu. W tym sensie Maryja jest bramą, przez którą wierni mogą wejść na drogę prowadzącą do pełni życia w Bogu. Pieśń w ten sposób podkreśla, że prawdziwa wolność nie jest możliwa bez świętości, którą Maryja w pełni reprezentuje.

Wcielenie jako spełnienie Bożej nadziei

Wers „W Tobie złożył Bóg nadzieję, która stała się w Betlejem” odnosi się do biblijnego wydarzenia narodzin Jezusa w Betlejem. Maryja jest tu postrzegana jako wybrana przez Boga, w której Bóg złożył swoją nadzieję na odkupienie ludzkości. To właśnie w Maryi, jako dziewicy, spełniły się proroctwa i Bóg stał się człowiekiem, co jest kluczowym momentem w chrześcijańskiej wierze.

Wyrażenie „złożył Bóg nadzieję” podkreśla zaufanie, jakie Bóg okazał Maryi, wybierając ją na matkę swojego Syna. Nadzieja ta „stała się” w Betlejem, co oznacza, że wcieliła się w konkretne wydarzenie historyczne – narodziny Jezusa. W ten sposób pieśń wskazuje na Maryję jako na osobę, która odegrała kluczową rolę w Bożym planie zbawienia i jako taką, jest godna błogosławieństwa i czci.

Matka Pana jako obrona przed złem

Ostatni wers pieśni „W Twoim płaszczu, Matko Pana jest obrona od szatana” nawiązuje do tradycyjnego wizerunku Maryi, która swoim płaszczem okrywa i chroni wiernych. Płaszcz w kulturze bliskowschodniej był symbolem ochrony i gościnności, a w kontekście maryjnym symbolizuje opiekę Matki Bożej nad ludźmi. W ten sposób Maryja jest przedstawiona jako ta, która chroni przed złem i atakami szatana, będąc duchowym schronieniem dla wierzących.

W chrześcijańskiej ikonografii i duchowości Maryja często przedstawiana jest jako ta, która walczy ze złem i wspiera wiernych w ich duchowych walkach. Wierzący zwracają się do niej jako do Matki Pana, co podkreśla jej wyjątkową pozycję w hierarchii niebieskiej i jej bliskość z Jezusem. Pieśń ta, poprzez swoje słowa, zachęca do zawierzenia się opiece Maryi i do poszukiwania w niej wsparcia w codziennych wyzwaniach duchowych.

Bądź błogosławiona – tłumaczenie na angielski

Be thou blessed,
Filled with the Spirit,
Cover thy children with grace
in the fight against death.

Thou, Mary, art the radiance of holiness,
in Thee is the gate of freedom.

In Thee God placed hope,
which became manifest in Bethlehem.

In Thy mantle, Mother of the Lord,
there is defense from Satan.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jeśli to łzy są – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli to łzy są" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli masz chwile smutne w swym życiu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jestem dziecięciem Maryi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jestem dziecięciem Maryi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest wiele matek – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest wiele matek" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest na świecie miłość – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest na świecie miłość" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedyna i władna świata Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedyna i władna świata Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedno Morze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedno Morze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jaworzyńska Tatr Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jaworzyńska Tatr Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.