Apel Jasnogórski – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Apel Jasnogórski – tekst

Ma­ry­jo, Kró­lo­wo Pol­ski
Ma­ry­jo Kró­lo­wo Pol­ski,
je­stem przy To­bie,
pa­mię­tam o To­bie
i czu­wam na każ­dy czas.
Je­stem przy To­bie,
pa­mię­tam o To­bie
i czu­wam na każ­dy czas.

Ma­ry­jo, je­ste­śmy mło­dzi,
Ma­ry­jo je­ste­śmy mło­dzi,
już dzi­siaj za­le­ży
od pol­skiej mło­dzie­ży
na­stęp­ne ty­siąc lat.
Już dzi­siaj za­le­ży
od pol­skiej mło­dzie­ży
na­stęp­ne ty­siąc lat.

Ma­ry­jo, Kró­lo­wo na­sza,
Ma­ry­jo, Kró­lo­wo na­sza,
Cie­bie pro­si­my,
uświę­caj ro­dzi­ny,
uświę­caj każ­de­go z nas.
Cie­bie pro­si­my,
uświę­caj ro­dzi­ny,
uświę­caj każ­de­go z nas.

Interpretacja

Znaczenie tytułu i rola Maryi jako Królowej Polski

Pieśń „Apel Jasnogórski” zaczyna się od bezpośredniego zwrócenia się do Maryi, określonej mianem „Królowej Polski”. To określenie ma głębokie korzenie w polskiej tradycji i duchowości, podkreślając szczególną rolę Maryi w historii i życiu narodu polskiego. Tytuł „Królowa Polski” nie jest przypadkowy – odnosi się do aktów zawierzenia Polski Matce Bożej, które miały miejsce na przestrzeni wieków, a także do roli Jasnej Góry jako duchowego serca kraju i miejsca pielgrzymek.

W tekście pieśni pojawia się motyw czuwania, który może być interpretowany jako wyraz gotowości do obrony wartości i wiary, a także jako symbol troski o duchowe dziedzictwo. W kontekście historycznym, Maryja jako Królowa Polski była często przyzywana w chwilach próby i zagrożenia, co podkreśla jej rolę jako opiekunki i pośredniczki w modlitwie.

Przesłanie skierowane do młodzieży

W kolejnej zwrotce pieśni pojawia się wyraźne odniesienie do młodych ludzi, którzy są przedstawieni jako nadzieja i przyszłość narodu. „Maryjo, jesteśmy młodzi” to wezwanie, które podkreśla odpowiedzialność młodego pokolenia za kształtowanie przyszłości Polski. W słowach „już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat” kryje się przekonanie, że decyzje i działania młodych ludzi będą miały długofalowe konsekwencje.

W tym kontekście, pieśń może być interpretowana jako apel o świadome i odpowiedzialne życie, które jest zgodne z chrześcijańskimi wartościami. Młodzież jest zachęcana do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczeństwa, a także do osobistego rozwoju duchowego i moralnego.

Prośba o uświęcenie rodzin i jednostek

Ostatnia zwrotka pieśni „Maryjo, Królowo nasza, Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas” jest wyrazem głębokiej modlitwy o świętość życia osobistego i rodzinnego. Prośba o uświęcenie jest kluczowym elementem chrześcijańskiej duchowości, odzwierciedlając pragnienie życia w zgodzie z Bożymi przykazaniami i naśladowania Jezusa Chrystusa.

W kontekście społecznym, modlitwa ta może być rozumiana jako odpowiedź na współczesne wyzwania, takie jak kryzys rodzinny czy problemy moralne. Wzywanie Maryi o pomoc w uświęceniu wskazuje na potrzebę poszukiwania duchowego wsparcia i wzmacniania więzi rodzinnych. Jest to również przypomnienie o wartościach, które powinny być fundamentem zarówno życia indywidualnego, jak i wspólnotowego.

Apel Jasnogórski – tłumaczenie na angielski

Mary, Queen of Poland,
I am with You,
I remember about You,
and I keep vigil at all times.
I am with You,
I remember about You,
and I keep vigil at all times.

Mary, we are young,
Mary, we are young,
it depends today
on the Polish youth
the next thousand years.
It depends today
on the Polish youth
the next thousand years.

Mary, our Queen,
Mary, our Queen,
we ask You,
sanctify families,
sanctify each one of us.
We ask You,
sanctify families,
sanctify each one of us.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jeśli to łzy są – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli to łzy są" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli masz chwile smutne w swym życiu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jestem dziecięciem Maryi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jestem dziecięciem Maryi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest wiele matek – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest wiele matek" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest na świecie miłość – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest na świecie miłość" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedyna i władna świata Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedyna i władna świata Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedno Morze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedno Morze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jaworzyńska Tatr Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jaworzyńska Tatr Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.