Anielskie Twe lico – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Anielskie Twe lico – tekst

Aniel­skie Twe lico
O Mat­ko i Dzie­wi­co
Niech roz­we­se­la nas
W stra­pie­nia każ­dy czas.

Re­f.
Nie­usta­ją­cą Po­mo­cą Swą
Wspie­raj Ma­ry­jo wciąż du­szę mą.

Aniel­skie Two­je oko
Spo­glą­da tak głę­bo­ko
Prze­ni­ka du­szę wskroś,
Po­ma­ga w cno­cie rość.

Re­f.
Nie­usta­ją­cą Po­mo­cą Swą
Wspie­raj Ma­ry­jo wciąż du­szę mą.

Aniel­ska Two­ja ręka
Gdy Syna trwo­ży męka
Za­chę­cić Jego chcę,
Mnie wes­prze, dzie­cię Swe.

Re­f.
Nie­usta­ją­cą Po­mo­cą Swą
Wspie­raj Ma­ry­jo wciąż du­szę mą.

Aniel­skie Two­je cno­ty
Do­da­ją nam ocho­ty,
Po­dą­żać w Mat­ki ślad,
Zwy­cię­żać grzesz­ny świat.

Re­f.
Nie­usta­ją­cą Po­mo­cą Swą
Wspie­raj Ma­ry­jo wciąż du­szę mą.

Aniel­skie Ser­ce Two­je
Osła­dza ludz­kie zno­je
Wciąż po­moc nie­sie nam
Do nie­bios wie­dzie bram.

Interpretacja

Symbolika aniel­skiej natury Maryi

Pieśń „Anielskie Twe lico” rozpoczyna się od wizualnego przedstawienia Maryi, której twarz jest opisana jako aniel­ska. Ta metafora ma głębokie znaczenie w kontekście chrześcijańskim, ponieważ anioły są istotami czystymi, posłańcami Bożymi, symbolizującymi bliskość z Bogiem i niebiańską doskonałość. Przywołanie aniel­skiego lica Maryi podkreśla Jej wyjątkową rolę jako Matki Boga i Dziewicy, która w swojej czystości i świętości przypomina istoty niebieskie. W kontekście trudności życiowych, obraz Maryi z aniel­skim obliczem ma być źródłem pocieszenia i radości dla wierzących.

W drugim wersie tej zwrotki pojawia się prośba o radość w każdym czasie strapienia. To odwołanie do Maryi jako źródła pocieszenia w trudnych chwilach jest częstym motywem w pieśniach maryjnych. Wierzący zwracają się do Maryi jako do Matki, która rozumie ludzkie cierpienie i jest w stanie przynieść ulgę i nadzieję.

Wgląd Maryi w ludzkie serca

W kolejnej zwrotce mowa jest o aniel­skim oku Maryi, które spojrzeniem przenika duszę wskroś. To porównanie sugeruje, że Maryja posiada zdolność do głębokiego zrozumienia ludzkiego wnętrza, podobnie jak anioły, które są często przedstawiane jako istoty obdarzone szczególną wiedzą i mądrością. Taka perspektywa ma na celu ukazanie Maryi jako pośredniczki między Bogiem a ludźmi, która zna ich potrzeby i pragnienia, a także ich słabości.

Wzmocnienie w cnocie, o które prosi autor pieśni, jest wyrazem pragnienia duchowego wzrostu i doskonalenia się w wierze. Maryja jest tu widziana jako przewodniczka i pomocnica w drodze do świętości, która swoim przykładem i wstawiennictwem wspiera wierzących w ich dążeniu do życia zgodnego z wartościami chrześcijańskimi.

Matczyne wsparcie w cierpieniu

Trzecia zwrotka porusza temat współcierpienia Maryi z Jej Synem, Jezusem Chrystusem. Aniel­ska ręka Maryi, która trwoży się męką Syna, jest obrazem Jej współuczestnictwa w Jego cierpieniu. W chrześcijaństwie Maryja jest często przedstawiana jako Matka Boleściwa, która towarzyszyła Jezusowi na drodze krzyżowej i pod krzyżem. Prośba o zachętę i wsparcie w tej zwrotce odzwierciedla ludzką potrzebę poczucia bliskości i zrozumienia w chwilach próby.

Wspieranie przez Maryję „dziecięcia Swego” odnosi się do każdego wierzącego, który w tradycji chrześcijańskiej jest postrzegany jako dziecko Boże. Maryja, jako Matka wszystkich wierzących, jest wezwana do udzielenia pomocy i ochrony, podobnie jak matka troszczy się o swoje dzieci.

Naśladowanie cnót Maryi

W czwartej zwrotce podkreślone są cnoty Maryi, które mają inspirować wierzących do życia moralnego i duchowego. Aniel­ska czystość i świętość Maryi są tu przedstawione jako wzór do naśladowania. W chrześcijaństwie Maryja jest często uznawana za wzór cnót, takich jak pokora, posłuszeństwo woli Bożej, cierpliwość i miłość. Pragnienie podążania w ślad Matki, czyli Maryi, i zwyciężania „grzesznego świata” odzwierciedla dążenie do życia w zgodzie z naukami Kościoła i unikania pokus.

W tym kontekście, aniel­skie cnoty Maryi są nie tylko inspiracją, ale także źródłem siły dla wierzących, którzy w obliczu codziennych wyzwań moralnych szukają wsparcia w wierze i w przykładzie życia Maryi.

Ukojenie w cierpieniu i droga do niebios

Ostatnia zwrotka pieśni mówi o aniel­skim Ser­cu Maryi, które osładza ludzkie znoje. To wyrażenie podkreśla współczującą naturę Maryi, która swoją miłością i troską przynosi ulgę w cierpieniu. W chrześcijańskiej tradycji Serce Maryi jest symbolem Jej miłości macierzyńskiej, która obejmuje wszystkich ludzi. Wierzący zwracają się do Niej jako do Matki, która rozumie ich ból i oferuje pocieszenie.

Pomoc, o którą prosi autor pieśni, jest nieustająca, co wskazuje na ciągłą obecność i wsparcie Maryi w życiu wierzących. Wspomnienie o prowadzeniu do niebios przez Maryję jest obietnicą zbawienia i wiecznego życia, które jest ostatecznym celem każdego chrześcijanina. Maryja, jako Matka Kościoła, jest postrzegana jako przewodniczka na drodze do zbawienia i życia wiecznego w obecności Boga.

Anielskie Twe lico – tłumaczenie na angielski

Your angelic face,
O Mother and Virgin,
Let it cheer us up
In every moment of distress.

Chorus:
With Your ceaseless Help,
Support, Mary, my soul always.

Your angelic eye
Looks so deeply,
Pierces the soul through,
Helps it grow in virtue.

Chorus:
With Your ceaseless Help,
Support, Mary, my soul always.

Your angelic hand,
When Your Son suffers torment,
I want to encourage Him,
Support me, Your child.

Chorus:
With Your ceaseless Help,
Support, Mary, my soul always.

Your angelic virtues
Give us the desire
To follow in the Mother’s footsteps,
To conquer the sinful world.

Chorus:
With Your ceaseless Help,
Support, Mary, my soul always.

Your angelic Heart
Sweetens human hardships,
Always brings us help,
Leads to the gates of heaven.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Jeśli to łzy są – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli to łzy są" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jeśli masz chwile smutne w swym życiu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jestem dziecięciem Maryi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jestem dziecięciem Maryi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest wiele matek – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest wiele matek" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jest na świecie miłość – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jest na świecie miłość" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedyna i władna świata Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedyna i władna świata Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jedno Morze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jedno Morze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Jaworzyńska Tatr Królowo – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Jaworzyńska Tatr Królowo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.