Witaj pokarmie – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Witaj pokarmie – tekst

Witaj pokarmie w którym niezmierzony
Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony
Witaj napoju zupełnie gaszący
Umysł pragnący

Witaj krynico wszystkiego dobrego
Gdy bowiem w sobie masz Boga samego
Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności
Niesiesz godności

Witaj z niebiosów manno padająca
Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca
Wszystko na świecie co jedno smakuje
W tym się najduje

Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Drzewo owocu pełne żywiącego
Kto cię skosztuje śmierci się nie boi
Choć nad nim stoi

Witaj jedyna serc ludzkich radości
Witaj strapionych wszelka łaskawości
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają
K’Tobie wołają

Interpretacja

Znaczenie eucharystyczne pieśni

Pieśń „Witaj pokarmie” jest głęboko zakorzeniona w tradycji katolickiej i odnosi się do sakramentu Eucharystii, który jest centralnym punktem katolickiej liturgii. Tytułowy „pokarm” to Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie, ciało i krew Zbawiciela pod postaciami chleba i wina. Pieśń ta wyraża głębokie uwielbienie i miłość do Jezusa obecnego w Eucharystii, podkreślając Jego wszechmoc i miłość do ludzkości.

W pierwszej zwrotce pojawia się motyw niezmierzonej miłości Boga, który jako Twórca wszechświata, zdecydował się zamieszkać w skromnych postaciach eucharystycznych. To podkreślenie paradoksu między nieskończonością Bożą a skromnością formy chleba jest wyrazem głębokiego misterium wiary. W ten sposób wierni wyznają, że Bóg jest dostępny i bliski każdemu, kto pragnie Go przyjąć.

Symbolika i metaforyka

W pieśni wykorzystano bogatą symbolikę i metaforykę, aby wyrazić duchowe i teologiczne prawdy. „Napoju zupełnie gaszący umysł pragnący” można interpretować jako odniesienie do pragnienia duchowego, które tylko Bóg może zaspokoić. Jest to obraz pragnienia człowieka za Bogiem, który jest jedynym źródłem prawdziwego zadowolenia i spełnienia.

„Krynico wszystkiego dobrego” to kolejny obraz, który podkreśla, że wszystkie dobra, jakie otrzymujemy, pochodzą od Boga. W kontekście Eucharystii, jest to przypomnienie, że sakrament ten jest źródłem łaski i wszelkich darów duchowych. „Manno padająca z niebiosów” nawiązuje do biblijnej manny, pokarmu dawanego Izraelitom przez Boga podczas wędrówki przez pustynię, co jest typologią Eucharystii jako pokarmu duchowego.

Osobisty wymiar i duchowa łączność

Pieśń ta nie tylko wyraża ogólne prawdy wiary, ale także ma silny wymiar osobisty. „Witaj jedyna serc ludzkich radości” wskazuje na indywidualne doświadczenie wiernego, który w Eucharystii znajduje prawdziwą radość i spełnienie. Jest to wyraz osobistej relacji z Bogiem, który jest źródłem pocieszenia i nadziei.

W ostatniej zwrotce pojawia się motyw łez, które są wyrazem tęsknoty za bliskością Boga i pragnieniem Jego łaski. „Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają” to obraz poszukiwania Boga przez człowieka, który w swojej słabości i potrzebie zwraca się do Boga jako źródła miłości i miłosierdzia. To przypomnienie, że Eucharystia jest miejscem spotkania z Bogiem, który jest pełen zrozumienia i gotowy przyjąć każdego, kto do Niego przychodzi.

Teologiczne podstawy i kontekst liturgiczny

Pieśń „Witaj pokarmie” jest odzwierciedleniem głębokiej teologii katolickiej dotyczącej Eucharystii. W katolicyzmie Eucharystia jest nie tylko pamiątką Ostatniej Wieczerzy, ale także rzeczywistą obecnością ciała i krwi Chrystusa. „W którym niezmierzony Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony” to stwierdzenie, które odnosi się do doktryny transsubstancjacji, według której substancja chleba i wina zostaje przemieniona w substancję ciała i krwi Chrystusa.

W kontekście liturgicznym, pieśń ta często jest śpiewana podczas adoracji Najświętszego Sakramentu lub w trakcie Komunii Świętej. Jest to czas, kiedy wierni są zaproszeni do głębokiej kontemplacji tajemnicy wiary i osobistego spotkania z Chrystusem. „Drzewo owocu pełne żywiącego” to odniesienie do krzyża, na którym Chrystus oddał swoje życie, a teraz w Eucharystii ofiaruje się jako pokarm dający życie wieczne.

Witaj pokarmie – tłumaczenie na angielski

Welcome, sustenance, in which the boundless
Creator of heavens and earth is enclosed
Welcome, drink that fully quenches
The desiring mind

Welcome, fountain of all that is good
For you hold God Himself within
You know to men all His omnipotence
You carry dignities

Welcome, manna falling from the heavens
Making a delightful taste in our hearts
Everything in the world that tastes of one
Is found in this

Welcome, delightful fruit from the garden of Eden
Tree full of nourishing produce
Whoever tastes you fears not death
Though it stands over them

Welcome, sole joy of human hearts
Welcome, all kindness to the afflicted
Today my sweet tears seek you
They call out to You

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Popatrz jak prędko mija czas – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Popatrz jak prędko mija czas" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Rozpięty na ramionach – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Rozpięty na ramionach" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Oto są baranki młode – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Oto są baranki młode" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Panie proszę przyjdź – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Panie proszę przyjdź" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

List do Boga – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "List do Boga" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Być bliżej Ciebie chcę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Być bliżej Ciebie chcę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Abba Ojcze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Abba Ojcze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Kolęda dla nieobecnych – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Kolęda dla nieobecnych" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.