Rozpięty na ramionach – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Rozpięty na ramionach – tekst

Rozpięty na ramionach,
Jak sokół na niebie,
Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz, proszę, na Ziemię:

Na ruchliwe ulice,
Zabieganych ludzi,
Gdy noc się już kończy,
A ranek się budzi,

Spójrz proszę, Sokole,
Na Wszechświat, na ziemię,
Na cichy, ciemny kościół,
Na dziecko wzywające Ciebie!

Rozpięty na ramionach,
Jak sokół na niebie,
Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz, proszę, na Ziemię

Pociesz zrozpaczonych,
Zrozum głodujących,
Modlących się wysłuchaj,
Wybacz umierającym,

A kiedy będziesz sądził,
Boskie Miłosierdzie,
Prosimy – Twoje dzieci –
Nie sądź na miarę siebie!

Rozpięty na ramionach,
Jak sokół na niebie,
Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz, proszę, na Ziemię

A kiedy będziesz sądził,
Boskie Miłosierdzie,
Prosimy – Twoje dzieci –
Nie sądź na miarę siebie!

Rozpięty na ramionach,
Jak sokół na niebie,
Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz, proszę, na Ziemię
Rozpięty na ramionach,
Jak sokół na niebie,
Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz, proszę, na Ziemię

Interpretacja

Symbolika Chrystusa jako Sokoła

W pieśni „Rozpięty na ramionach” pojawia się porównanie Chrystusa do sokoła rozpiętego na niebie. Sokół, będący symbolem wolności, siły i majestatu, w kontekście chrześcijańskim może być interpretowany jako obraz Chrystusa panującego nad światem, który z wysokości swojej boskości obserwuje ludzkie losy. Chrystus, jako sokół, jest również symbolem opiekuńczym, który z pozycji wyższej ma możliwość dostrzeżenia i zrozumienia całokształtu ludzkiego życia, jego trudów i radości.

W tej metaforze kryje się również odniesienie do męki Chrystusa, który został „rozpięty” na krzyżu. Rozpięcie ramion może być zatem rozumiane dwojako – jako akt ofiarny, symbolizujący miłość i poświęcenie, oraz jako gest władzy i kontroli nad światem. W obu przypadkach Chrystus jest przedstawiony jako byt transcendentny, który jest w stanie ogarnąć swoim spojrzeniem całą rzeczywistość.

Prośba o opiekę nad światem

Pieśń jest również wyrazem prośby o opiekę i zwrócenie uwagi na ludzkie sprawy. Spójrz, proszę, na Ziemię – ten fragment jest wezwaniem do Chrystusa, aby nie zapominał o świecie, który wymaga Jego miłosierdzia i interwencji. Ludzkość przedstawiona jest jako zabiegana, zagubiona, potrzebująca wsparcia i zrozumienia, co podkreśla jej słabość i zależność od boskiej łaski.

Prośba o spojrzenie na „ruchliwe ulice” i „zabieganych ludzi” wskazuje na dynamikę i chaos współczesnego życia, w którym często traci się poczucie obecności Boga. Chrystusie, Synu Boga, jako ten, który ma moc zmieniania rzeczywistości, jest wzywany do zwrócenia uwagi na codzienne troski i potrzeby ludzi, co jest wyrazem ludzkiej nadziei na Jego wszechobecną miłość i opiekę.

Wzajemne relacje między Bogiem a ludzkością

Pieśń porusza także temat wzajemnych relacji między Bogiem a ludzkością. Na dziecko wzywające Ciebie – to zdanie podkreśla bezpośredni, osobisty i intymny charakter relacji z Bogiem. Każdy człowiek, nawet najmniejszy i najbardziej bezbronny, jest w stanie zwrócić się do Chrystusa z prośbą o pomoc i wsparcie.

W dalszej części pieśni pojawia się prośba o wybaczenie i zrozumienie dla „zrozpaczonych” i „głodujących”, co wskazuje na empatyczne podejście Boga do ludzkich niedoskonałości i cierpień. Modlących się wysłuchaj, Wybacz umierającym, to wezwanie do miłosierdzia i przebaczenia, które są kluczowymi elementami chrześcijańskiej wiary. Ludzie proszą Boga, aby w swoim sądzie był łaskawy i nie oceniał ich według boskich, nieosiągalnych dla człowieka standardów.

Apel o boskie miłosierdzie

Centralnym punktem pieśni jest apel o boskie miłosierdzie. Boskie Miłosierdzie, jako jedna z najważniejszych cech Boga, jest tutaj przywoływane jako ostatnia deska ratunku dla ludzkości. Prośba o nie sądzenie „na miarę siebie” odnosi się do ludzkiej świadomości własnych ograniczeń i niedoskonałości wobec doskonałości Boga.

W tych słowach kryje się głęboka pokora i świadomość, że ludzkie działania często nie dorównują boskim oczekiwaniom. Jednak prosimy – Twoje dzieci – to wyrażenie podkreśla relację między Bogiem a ludźmi jako relację rodzicielską, pełną miłości, troski i przebaczenia. Ludzie, uznając się za dzieci Boże, liczą na Jego zrozumienie i współczucie, które powinny być nadrzędnymi wartościami w boskim sądzie.

Znaczenie pieśni w kontekście współczesnym

Pieśń „Rozpięty na ramionach” ma uniwersalny charakter i może być interpretowana w kontekście współczesnych wyzwań i problemów. Zabiegani ludzie i „ruchliwe ulice” to obraz dzisiejszego świata, w którym ludzie często czują się zagubieni i samotni. Prośba o spojrzenie na Ziemię jest więc aktualna i odnosi się do każdego, kto szuka sensu i wsparcia w trudnych czasach.

W pieśni odnaleźć można również uniwersalny przekaz o potrzebie miłosierdzia i zrozumienia wobec ludzkich słabości. Prosimy – Twoje dzieci to wezwanie do współczucia i pomocy, które jest ważne nie tylko w kontekście relacji z Bogiem, ale także w relacjach międzyludzkich. Pieśń ta może być zatem inspiracją do budowania bardziej empatycznego i wspierającego społeczeństwa.

Rozpięty na ramionach – tłumaczenie na angielski

Stretched out upon the arms,
Like a falcon in the sky,
Christ, Son of God,
Please, look down on Earth:

On the bustling streets,
The busy people,
As night comes to an end,
And morning awakes,

Please look, Falcon,
At the Universe, at the earth,
At the quiet, dark church,
At the child calling out to You!

Stretched out upon the arms,
Like a falcon in the sky,
Christ, Son of God,
Please, look down on Earth

Comfort the despairing,
Understand the starving,
Hear the prayers of those who pray,
Forgive the dying,

And when You judge,
Divine Mercy,
We ask – Your children –
Do not judge by our own measure!

Stretched out upon the arms,
Like a falcon in the sky,
Christ, Son of God,
Please, look down on Earth

And when You judge,
Divine Mercy,
We ask – Your children –
Do not judge by our own measure!

Stretched out upon the arms,
Like a falcon in the sky,
Christ, Son of God,
Please, look down on Earth
Stretched out upon the arms,
Like a falcon in the sky,
Christ, Son of God,
Please, look down on Earth

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Popatrz jak prędko mija czas – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Popatrz jak prędko mija czas" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Oto są baranki młode – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Oto są baranki młode" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Panie proszę przyjdź – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Panie proszę przyjdź" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

List do Boga – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "List do Boga" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Witaj pokarmie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj pokarmie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Być bliżej Ciebie chcę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Być bliżej Ciebie chcę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Abba Ojcze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Abba Ojcze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Kolęda dla nieobecnych – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Kolęda dla nieobecnych" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.