Popatrz jak prędko mija czas – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Popatrz jak prędko mija czas – tekst

Popatrz jak prędko mija czas!
Życie twe też przeminie wraz!
Życie – to jedno, które Bóg Ci dał!

Wszystko przemija tak jak sen,
Troski, kłopoty skończą się,
Powiedz: szczęśliwym będziesz ty?

Powiedz: czy ty Jezusa znasz?
Powiedz: czy szczęście wieczne masz?
Pomyśl: jak spędzasz życia czas?

Pomyśl: gdy życia skończysz bieg,
Przejdziesz na tamten drugi brzeg.
Powiedz: szczęśliwym będziesz tam?

Może jest smutna dusza twa?
Może pokoju w niej jest brak?
Może niepokój dręczy cię?

Jezus twój każdy widzi krok,
Jezus rozjaśni każdy mrok,
Jezus ukoi serca ból!

Pójdź do Jezusa cudnych rąk,
Powiedz Mu co cię gnębi wciąż,
On ci Swe szczęście, radość da!

Pójdź do Jezusa cudnych rąk,
Powiedz Mu całą winę swą,
On ci swój pokój, szczęście da!

Interpretacja

Uświadomienie ulotności życia

Pieśń „Popatrz jak prędko mija czas” rozpoczyna się od bezpośredniego zwrócenia uwagi na szybkość upływającego czasu, co jest uniwersalnym doświadczeniem każdego człowieka. Ta refleksja ma na celu uświadomienie słuchacza o przemijalności życia i jego ograniczonej długości. W kontekście chrześcijańskim, przypomnienie o ulotności życia ziemskiego jest często wykorzystywane do zwrócenia uwagi na konieczność skupienia się na wartościach duchowych i wiecznych, a nie jedynie na tych doczesnych i przemijających. Życie jest przedstawione jako dar od Boga, co sugeruje, że powinno być przeżywane w sposób świadomy i zgodny z Jego wolą.

Wersy te mogą również prowadzić do refleksji nad tym, jak wykorzystujemy czas, który został nam dany. Często ludzie są pochłonięci codziennymi sprawami, zapominając o głębszym sensie i celu istnienia. Pytanie o to, czy życie jest spędzane w sposób wartościowy, staje się kluczowe w kontekście wieczności, do której chrześcijaństwo kieruje swoich wyznawców.

Przemijalność trosk i kłopotów

W kolejnych wersach pieśni podkreślona jest przemijalność trosk i kłopotów, które są nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Przesłanie to ma na celu przypomnienie, że wszystkie ziemskie problemy są tymczasowe i ostatecznie znajdą swój koniec. Porównanie życia do snu podkreśla jego krótkotrwałość i iluzoryczność w porównaniu do wieczności. Daje to perspektywę, która może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami, zachęcając do patrzenia na nie z dystansu i w kontekście większego obrazu.

Z drugiej strony, pytanie „Powiedz: szczęśliwym będziesz ty?” może skłaniać do introspekcji i zastanowienia się nad własnym życiem. Czy sposób, w jaki żyjemy, prowadzi nas do szczęścia? Czy nasze dążenia i cele są zgodne z tym, co w głębi serca uważamy za prawdziwe szczęście? W chrześcijaństwie prawdziwe szczęście jest często utożsamiane z bliskością Boga i życiem zgodnym z Jego przykazaniami.

Znaczenie relacji z Jezusem

Pieśń stawia pytania dotyczące relacji słuchacza z Jezusem Chrystusem, co jest centralnym elementem wiary chrześcijańskiej. „Powiedz: czy ty Jezusa znasz?” to pytanie o osobistą więź z Chrystusem, która jest uważana za klucz do wiecznego szczęścia. Znajomość Jezusa nie jest rozumiana jedynie jako wiedza o Nim, ale jako głęboka, osobista relacja, która przekształca życie i nadaje mu sens.

W kontekście pieśni, „szczęście wieczne” to nie tylko obietnica życia po śmierci, ale również jakość życia tu i teraz. Życie w zgodzie z naukami Jezusa ma prowadzić do głębokiego pokoju i radości, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. To przesłanie zachęca do refleksji nad własnym życiem i wyborami, a także do poszukiwania głębszego sensu i celu.

Przejście na „tamten drugi brzeg”

W pieśni poruszony jest również temat śmierci jako nieuchronnego zakończenia życia ziemskiego i przejścia do życia wiecznego. „Przejdziesz na tamten drugi brzeg” to metafora śmierci i wejścia w nową rzeczywistość. Pytanie o szczęście po śmierci skłania do zastanowienia się nad własnym życiem w kontekście wieczności i odpowiedzialności za dokonane wybory.

W chrześcijaństwie śmierć jest początkiem nowego życia w obecności Boga. Dlatego też pytanie „Powiedz: szczęśliwym będziesz tam?” jest nie tylko pytaniem o przyszłość, ale również o teraźniejszość. Świadomość celu ostatecznego ma wpływ na to, jak żyjemy teraz, i zachęca do życia w taki sposób, aby być gotowym na spotkanie z Bogiem.

Pokój i radość w Jezusie

Pieśń kończy się zachętą do zwrócenia się do Jezusa w poszukiwaniu pokoju i radości. „Jezus twój każdy widzi krok” to przypomnienie o wszechobecności i wszechwiedzy Chrystusa, który jest w stanie zrozumieć i wspierać każdego człowieka. Jezus jako źródło pocieszenia i ulgi w cierpieniu jest centralnym punktem chrześcijańskiej wiary.

„Pójdź do Jezusa cudnych rąk” to wezwanie do osobistej modlitwy i komunii z Bogiem. Przekaz ten podkreśla, że niezależnie od naszych problemów, win i niepokojów, Jezus jest gotów ofiarować swoje wsparcie i miłość. Obietnica pokoju i szczęścia, którą Jezus daje, jest przedstawiona jako dostępna dla każdego, kto zwróci się do Niego z otwartym sercem.

Popatrz jak prędko mija czas – tłumaczenie na angielski

Look how swiftly time flies by!
Your life, too, will pass in a sigh!
Life – the one gift from God on high!

Everything fades just like a dream,
Worries, troubles will end, it seems,
Tell me: will happiness be your theme?

Tell me: do you know Jesus well?
Tell me: do you in eternal joy dwell?
Think: how do you spend life’s fleeting spell?

Think: when life’s race you’ve come to end,
Crossing over to the other strand,
Tell me: will happiness be at hand?

Is your soul perhaps filled with gloom?
Is there a lack of peace in its room?
Does anxiety your heart consume?

Jesus sees every step you take,
Jesus will every darkness break,
Jesus will soothe the heartache you ache!

Go to Jesus’ wondrous hands,
Tell Him what constantly you withstand,
He will give you His joy, happiness grand!

Go to Jesus’ wondrous hands,
Confess to Him all your faults’ strands,
He will give you His peace, happiness lands!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Rozpięty na ramionach – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Rozpięty na ramionach" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Oto są baranki młode – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Oto są baranki młode" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Panie proszę przyjdź – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Panie proszę przyjdź" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

List do Boga – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "List do Boga" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Witaj pokarmie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj pokarmie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Być bliżej Ciebie chcę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Być bliżej Ciebie chcę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Abba Ojcze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Abba Ojcze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Kolęda dla nieobecnych – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Kolęda dla nieobecnych" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.