Panie proszę przyjdź – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Panie proszę przyjdź – tekst

Panie proszę przyjdź, serce Ci otworzę,
Chcę byś mieszkał w nim, ze mną zawsze był.
Tyś największy skarb, mojej wiary płomień.
Pragnę z Tobą iść, kochać tak jak Ty.

Ref.
Tak wiele dałeś mi, a ja nie umiem przyjść.
By po przez grzechu mrok podać Ci swą dłoń.
Cóż mogę Tobie dać za tyle w życiu łask.
Więc serce Jezu weź, chcę by kochało Cię.

Biegnę ścieżką gwiazd, szukam Twojej twarzy,
I nie widzę jak obok cierpi brat.
Panie pomóż mi, przyjm modlitwę moją.
Chcę, by miłość Twa napełniła mnie.

Ref.
Tak wiele dałeś mi, a ja nie umiem przyjść.
By po przez grzechu mrok podać Ci swą dłoń.
Cóż mogę Tobie dać za tyle w życiu łask.
Więc serce Jezu weź, chcę by kochało Cię.

Interpretacja

Prośba o obecność Boga

Pieśń „Panie proszę przyjdź” rozpoczyna się od bezpośredniego zwrócenia się do Boga z prośbą o Jego obecność w życiu wierzącego. Słowa „serce Ci otworzę” symbolizują gotowość i chęć przyjęcia Boga do wnętrza swojego bytu, co jest wyrazem głębokiej wiary i zaufania. To otwarcie serca jest pierwszym krokiem do zbudowania osobistej relacji z Bogiem, która ma być trwała i niezachwiana („ze mną zawsze był”).

Werset „Tyś największy skarb, mojej wiary płomień” podkreśla wartość, jaką Bóg ma w życiu wierzącego. Jest On porównywany do skarbu, co oznacza coś bezcennego i niezastąpionego, oraz do płomienia wiary, który jest źródłem ciepła, światła i przewodnictwa. Pragnienie iść za Bogiem i kochać w sposób, w jaki On kocha, jest wyrazem aspiracji do naśladowania Jego doskonałości i miłosierdzia.

Uświadomienie sobie własnych ograniczeń

Refren pieśni wyraża uczucie niedostateczności i trudności w nawiązaniu pełnej komunii z Bogiem („a ja nie umiem przyjść”). Wierzący dostrzega barierę, jaką jest grzech, który utrudnia bezpośredni kontakt z Bogiem („przez grzechu mrok”). Jest to wyraz pokory i świadomości własnych słabości, a jednocześnie pragnienie przezwyciężenia ich poprzez pomoc Bożą.

Pytanie „Cóż mogę Tobie dać za tyle w życiu łask” odzwierciedla poczucie, że ludzkie dary i możliwości są niewystarczające wobec ogromu łask otrzymanych od Boga. Prośba o przyjęcie serca jako daru dla Jezusa („Więc serce Jezu weź”) jest wyrazem pragnienia oddania się Bogu całkowicie i bezwarunkowo, co jest największym aktem miłości, jaki wierzący może zaoferować.

Poszukiwanie Boga i zwrócenie uwagi na bliźniego

Druga zwrotka pieśni przenosi nas w obszar duchowego poszukiwania, gdzie wierzący „biegnie ścieżką gwiazd” w poszukiwaniu Boga. Metafora ta może odnosić się do duchowej podróży i wysiłku włożonego w poszukiwanie sensu oraz obecności Bożej. Jednakże, w tym dążeniu do spotkania z Bogiem, wierzący uświadamia sobie, że przeoczył cierpienie swojego bliźniego („i nie widzę jak obok cierpi brat”).

Prośba o pomoc Bożą („Panie pomóż mi”) i przyjęcie modlitwy jest wyrazem skruchy i pragnienia zmiany. Wierzący chce, aby miłość Boża napełniła go na tyle, że będzie on zdolny dostrzegać i reagować na potrzeby innych. To pragnienie bycia narzędziem Bożej miłości w świecie jest kluczowym elementem chrześcijańskiego powołania do służby bliźnim.

Podsumowanie duchowego przesłania

Pieśń „Panie proszę przyjdź” jest głębokim wyrazem duchowej tęsknoty za obecnością Boga w życiu wierzącego, uświadomieniem sobie własnych ograniczeń i grzechów, a także pragnieniem bycia lepszym człowiekiem i chrześcijaninem. Poprzez prośbę o przyjęcie serca wierzącego, pieśń podkreśla, że najcenniejszym darem, jaki człowiek może zaoferować Bogu, jest miłość i gotowość do zmiany.

Refleksja nad własnym życiem duchowym, jaką niesie ta pieśń, zachęca do głębszego zastanowienia się nad relacją z Bogiem i bliźnimi. Jest to wezwanie do otwarcia serca na Bożą obecność i działanie, a także do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty wiary poprzez miłosierdzie i służbę innym. W ten sposób pieśń staje się nie tylko osobistą modlitwą, ale także przewodnikiem duchowym dla każdego, kto dąży do głębszej relacji z Bogiem i ludźmi.

Panie proszę przyjdź – tłumaczenie na angielski

Lord, I ask You to come, I will open my heart,
I want You to dwell in it, to always be with me.
You are the greatest treasure, the flame of my faith.
I desire to walk with You, to love as You do.

Chorus:
You have given me so much, yet I cannot come.
To reach through the darkness of sin and give You my hand.
What can I give You for all the grace in life.
So take my heart, Jesus, I want it to love You.

I run along the path of stars, searching for Your face,
And I do not see how my brother suffers beside me.
Lord, help me, accept my prayer.
I want Your love to fill me.

Chorus:
You have given me so much, yet I cannot come.
To reach through the darkness of sin and give You my hand.
What can I give You for all the grace in life.
So take my heart, Jesus, I want it to love You.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Popatrz jak prędko mija czas – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Popatrz jak prędko mija czas" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Rozpięty na ramionach – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Rozpięty na ramionach" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Oto są baranki młode – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Oto są baranki młode" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

List do Boga – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "List do Boga" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Witaj pokarmie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj pokarmie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Być bliżej Ciebie chcę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Być bliżej Ciebie chcę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Abba Ojcze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Abba Ojcze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Kolęda dla nieobecnych – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Kolęda dla nieobecnych" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.