Oto są baranki młode – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Oto są baranki młode – tekst

Na barankach Pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach,
Nieśmy Panu pieśń weseli.

Ref.
Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdroju,
światłością się napełnili,
Alleluja,alleluja!

W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.

Ref.
Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdroju,
światłością się napełnili,
Alleluja,alleluja!

Chwała Ojcu i Synowi,
Który z martwych żywy wstaje
I świętemu też Duchowi
Niech na wieki nie ustaje.

Interpretacja

Symbolika baranków i ich godów

W pieśni „Oto są baranki młode” pojawia się metafora baranków, która ma głębokie znaczenie w tradycji chrześcijańskiej. Baranek jest symbolem Chrystusa, „Baranka Bożego”, który został złożony w ofierze za grzechy ludzkości. Mówienie o „barankach Pańskich godach” można interpretować jako odniesienie do uczty paschalnej, gdzie wierni, ubrani w szaty chrzcielne, symbolizujące czystość i nowe życie, uczestniczą w świętowaniu Zmartwychwstania Pańskiego. Święto to jest uważane za moment triumfu nad grzechem i śmiercią, a więc „godów” – radosnego świętowania zwycięstwa życia nad śmiercią.

Przejście „po krwawego morza wodach” nawiązuje do biblijnej historii przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone, co jest typologicznym odniesieniem do chrztu i oczyszczenia z grzechów. Woda w chrześcijaństwie jest symbolem oczyszczenia, a „krwawe morze” może symbolizować ofiarę Chrystusa, którego krew przynosi zbawienie. W kontekście pieśni, wierni, którzy „nieśli Panu pieśń weseli”, są tymi, którzy dziękują za dar zbawienia i uczestniczą w liturgii, będącej przedsmakiem niebiańskiej uczty.

Znaczenie uczestnictwa w Eucharystii

Pieśń podkreśla również znaczenie Eucharystii jako sakramentu, w którym Chrystus ofiarowuje wiernym swoje Ciało i Krew. „W swej miłości wiekuistej On nas swoją Krwią częstuje” to wyraźne odniesienie do aktu komunii świętej, gdzie wierni otrzymują Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Jest to centralny punkt życia duchowego, który umacnia związek z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia, a jej przyjęcie jest aktem głębokiej wiary i miłości do Boga.

„Nam też Ciało swe przeczyste Chrystus kapłan ofiaruje” mówi o kapłańskiej roli Chrystusa, który jako wieczny kapłan, sam siebie ofiarowuje w ofierze na ołtarzu. To podkreślenie Jego jednorazowej, ale wiecznie obecnej ofiary, która jest aktualizowana w każdej Mszy Świętej. Uczestnictwo w Eucharystii jest więc nie tylko wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy, ale również uczestnictwem w ofierze Chrystusa, która jest obecna tu i teraz.

Trójca Święta jako fundament wiary

W ostatniej zwrotce pieśni znajduje się wyznanie wiary w Trójcę Świętą: Ojca, Syna i Ducha Świętego. „Chwała Ojcu i Synowi, Który z martwych żywy wstaje” to bezpośrednie wyznanie wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest kluczowym punktem chrześcijańskiej doktryny. Wskrzeszenie z martwych jest fundamentem nadziei na własne zmartwychwstanie i życie wieczne dla wszystkich wierzących.

Dalsza część tej zwrotki, „I świętemu też Duchowi Niech na wieki nie ustaje”, mówi o wiecznej chwale oddawanej Duchowi Świętemu, który jest obecny w Kościele i w sercach wiernych, prowadząc ich do prawdy i świętości. W ten sposób pieśń podkreśla, że całe życie chrześcijańskie jest życiem w Trójcy Świętej, której chwała nie ma końca. To wyrażenie wiary w nieustającą obecność i działanie Boga w świecie i w życiu każdego wierzącego.

Oto są baranki młode – tłumaczenie na angielski

At the Lord’s lambs’ wedding feast,
In festive garments of pure white,
Across the waters of the bloody sea,
Let us carry a joyful song to the Lord.

Chorus:
Here are the young lambs,
here are those who called out hallelujah!
They have just come to the fountain,
filled with light,
Hallelujah, hallelujah!

In His eternal love,
He treats us with His Blood,
Christ the priest also offers
His most pure Body to us.

Chorus:
Here are the young lambs,
here are those who called out hallelujah!
They have just come to the fountain,
filled with light,
Hallelujah, hallelujah!

Glory to the Father and the Son,
Who rises alive from the dead
And to the Holy Spirit as well
May it never cease for ages.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Popatrz jak prędko mija czas – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Popatrz jak prędko mija czas" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Rozpięty na ramionach – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Rozpięty na ramionach" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Panie proszę przyjdź – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Panie proszę przyjdź" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

List do Boga – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "List do Boga" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Witaj pokarmie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj pokarmie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Być bliżej Ciebie chcę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Być bliżej Ciebie chcę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Abba Ojcze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Abba Ojcze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Kolęda dla nieobecnych – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Kolęda dla nieobecnych" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.