List do Boga – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

List do Boga – tekst

Drogi Boże piszę chociaż kilka słów,
innym razem napiszę więcej.
Na początku życzę Ci wszystkiego dobrego i pozdrawiam Cię najgoręcej.
Tak się jakoś złożyło, że nie miałam okazji podziękować za list coś mi przysłał.
Miałam wiele pracy, miałam wiele nauki, także piszę dopiero dzisiaj.

Ref.
U mnie wszystko jak dawniej,
tylko jeden samobójca więcej, tylko jedna znów rodzina rozbita,
tylko życie pędzi coraz prędzej.
Gdzieś obok rozbił się samolot, trochę dalej trzęsła się ziemia…
Kiedy patrzę na to wszystko tak, jak dziś…

Tak w ogóle to przepraszam Cię bardzo za to, że tak długo milczałam,
lecz dopiero dzisiaj zaczynam rozumieć Biblię, którą mi przysłałeś.
Wczoraj odszedł ode mnie przyjaciel, z którym tak wiele mnie łączyło.
I dopiero dzisiaj zaczynam doceniać czym jest życie i prawdziwa miłość.

Ref.
U mnie wszystko jak dawniej,
tylko jeden samobójca więcej, tylko jedna znów rodzina rozbita,
tylko życie pędzi coraz prędzej.
Gdzieś obok rozbił się samolot, trochę dalej trzęsła się ziemia…
Kiedy patrzę na to wszystko tak, jak dziś…

U mnie wszystko jak dawniej,
tylko świat jest mniej kolorowy,
tylko życie pędzi coraz prędzej,
tylko ludzie szybciej tracą głowy.
Gdzieś obok rozbił się samolot,
trochę dalej trzęsła się ziemia…
Kiedy patrzę na to wszystko tak jak dziś…

Interpretacja

Kontekst i znaczenie pieśni

Pieśń „List do Boga” jest utworem o głębokim wymiarze duchowym, który porusza tematykę relacji człowieka z Bogiem w kontekście współczesnych wyzwań i tragedii. Początek utworu jest formą bezpośredniego zwrócenia się do Boga, co sugeruje intymność i osobisty charakter tej modlitwy. Wyrażenie „życzę Ci wszystkiego dobrego” może być odczytane jako wyraz szacunku i miłości do Stwórcy, ale również jako ironiczne odniesienie do ludzkiego zwyczaju składania życzeń, co w przypadku Boga wydaje się być nieadekwatne.

Wspomnienie otrzymanej Biblii podkreśla znaczenie Słowa Bożego w życiu wierzącego. Opóźnienie w odpowiedzi na „list”, czyli metaforyczne zrozumienie i zaakceptowanie nauk zawartych w Biblii, wskazuje na proces duchowego wzrostu i dojrzewania, który często następuje w obliczu trudności i osobistych doświadczeń.

Refren jako obraz współczesnego świata

Refren pieśni w sposób mocny i sugestywny przedstawia obraz świata pełnego tragedii i cierpienia. „Tylko jeden samobójca więcej” i „tylko jedna znów rodzina rozbita” to frazy, które wskazują na indywidualne ludzkie dramaty, które w natłoku codziennych wydarzeń mogą zostać zbagatelizowane lub uznane za kolejne, nieistotne statystyki.

„Życie pędzi coraz prędzej” to stwierdzenie odnoszące się do przyspieszonego tempa życia współczesnego człowieka, w którym często brakuje czasu na refleksję, duchowość, a nawet na zwykłą ludzką empatię. Katastrofy, takie jak „rozbity samolot” czy *”trzęsienie ziemi”, są przedstawione jako elementy tego pędzącego życia, które choć dramatyczne, zdają się być tylko tłem dla indywidualnych ludzkich historii.

Osobiste doświadczenie i jego wpływ na wiarę

Strata przyjaciela jest momentem, który w pieśni staje się punktem zwrotnym w życiu osoby piszącej list. To właśnie ta osobista tragedia sprawia, że autor zaczyna „doceniać czym jest życie i prawdziwa miłość”. Ta zmiana perspektywy jest często spotykana w życiu duchowym, gdzie osobiste doświadczenia bólu i straty prowadzą do głębszego zrozumienia i przewartościowania tego, co naprawdę ważne.

Rozumienie Biblii w kontekście osobistych przeżyć staje się bardziej realne i bliskie. Słowo Boże, które wcześniej mogło wydawać się abstrakcyjne lub teoretyczne, nagle zyskuje konkretne znaczenie w świetle doświadczonej straty i cierpienia. W ten sposób, pieśń ukazuje, jak wiara i duchowość mogą być ukształtowane przez realia życiowe.

Zmiana percepcji świata i życia

W kolejnych wersach pieśni pojawia się „świat mniej kolorowy”* co sugeruje utratę naiwności i pewnego rodzaju rozczarowanie rzeczywistością. Życie „pędzi”, a ludzie w tym pędzie „szybciej tracą głowy” – to obraz współczesnego społeczeństwa, w którym wartości duchowe i międzyludzkie są często zaniedbywane na rzecz materialnych dążeń i pośpiechu.

Patrzenie na świat „tak jak dziś” może oznaczać nową świadomość, perspektywę, która pozwala dostrzec zarówno piękno jak i ból istnienia. To wezwanie do głębszej refleksji nad sensem życia i naszą rolą w świecie, który jest pełen kontrastów i paradoksów.

List do Boga – tłumaczenie na angielski

Dear God, I write, though just a few words,
another time I’ll write more.
At the beginning, I wish you all the best and send you my warmest greetings.
It just so happened that I didn’t have the chance to thank you for the letter you sent me.
I had a lot of work, I had a lot of studying, so I am writing only today.

Chorus:
Everything with me is as before,
just one more suicide, just another family shattered,
just life speeding by ever faster.
Somewhere nearby a plane crashed, a bit further the earth shook…
When I look at all this, just as today…

Generally speaking, I’m very sorry for being silent for so long,
but only today I begin to understand the Bible that you sent me.
Yesterday a friend left me, with whom I shared so much.
And only today I begin to appreciate what life is and what true love means.

Chorus:
Everything with me is as before,
just one more suicide, just another family shattered,
just life speeding by ever faster.
Somewhere nearby a plane crashed, a bit further the earth shook…
When I look at all this, just as today…

Everything with me is as before,
just the world is less colorful,
just life speeding by ever faster,
just people losing their minds quicker.
Somewhere nearby a plane crashed,
a bit further the earth shook…
When I look at all this, just as today…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Popatrz jak prędko mija czas – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Popatrz jak prędko mija czas" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Rozpięty na ramionach – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Rozpięty na ramionach" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Oto są baranki młode – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Oto są baranki młode" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Panie proszę przyjdź – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Panie proszę przyjdź" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Witaj pokarmie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj pokarmie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Być bliżej Ciebie chcę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Być bliżej Ciebie chcę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Abba Ojcze – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Abba Ojcze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Kolęda dla nieobecnych – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Kolęda dla nieobecnych" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.