Tekst piosenki: Upadnij na kolana

Tyś w wieczerniku chlebem się stał,
Tyś nam krew Twoją dał.
Tyś chciałeś z nami jedno być,
jednego Ojca czcić.

Ref.:
Więc połącz wszystkich
w jedno ciało – Panie nasz!
Wlej w serca ludzi
miłość trwałą – Boże nasz!

Pożywać chcemy Ciało Twe,
Krew Twoją chcemy pić.
W miłości spalać serca swe,
na wieki z Tobą żyć.