Pójdź do Jezusa – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Pójdź do Jezusa – tekst

Pójdź do Jezusa, do niebios bram.
W Nim tylko szukać pociechy nam,
On Cię napoi Krwią swoich ran,
On Ojciec, Lekarz Pan.

Ref.
Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,
Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
O Jezu pociesz nas!

Że z nami jesteś, pozwól to czuć,
Nadzieję naszą omdlałą wzbudź;
Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas.
O Jezu, pociesz nas!

Ref.
Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,
Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
O Jezu pociesz nas!

Gdy nas otoczy krzyżowy cień,
Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień
Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór.
W Tobie, o Jezu mój.

Interpretacja

Znaczenie wezwania do Jezusa

Pieśń „Pójdź do Jezusa” rozpoczyna się od bezpośredniego wezwania, które jest zarówno zaproszeniem, jak i zachętą do duchowej podróży. Wyrażenie „do niebios bram” symbolizuje dążenie do sfery transcendentnej, do spotkania z boskością. W chrześcijaństwie Jezus jest postrzegany jako pośrednik między Bogiem a ludźmi, a zatem wezwanie do Niego jest równoznaczne z poszukiwaniem drogi do Boga i wieczności. Podkreślenie, że „W Nim tylko szukać pociechy nam”, wskazuje na wyjątkową rolę Jezusa jako źródła pocieszenia i nadziei w trudnościach życiowych.

Wers „On Cię napoi Krwią swoich ran” odnosi się do sakramentu Eucharystii, w którym wierni uczestniczą w ofierze Chrystusa, przyjmując pod postaciami chleba i wina Jego Ciało i Krew. To głębokie teologiczne przesłanie mówi o duchowym odżywianiu się wiarą i łaską, które są dostępne dla każdego, kto zwraca się do Jezusa. W tym kontekście Jezus jest przedstawiony jako „Ojciec, Lekarz Pan”, co podkreśla Jego troskliwą i uzdrawiającą rolę w życiu wierzących.

Prośba o cud i pocieszenie

Refren pieśni jest wyrazem głębokiej prośby skierowanej do Jezusa, aby wysłuchał błagania ludzi i dokonał w ich życiu cudu. Słowa „Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud” wskazują na potrzebę bezpośredniej interwencji Bożej, która mogłaby przemienić trudne realia codzienności. Prośba o przemianę „smutny ten czas” jest uniwersalnym wołaniem o ulgę w cierpieniu, które może dotykać każdego człowieka.

W kontekście chrześcijańskim cud nie musi oznaczać jedynie spektakularnego zdarzenia, ale może być rozumiany jako każda pozytywna zmiana w życiu wierzącego, która jest owocem działania Bożej łaski. „O Jezu pociesz nas!” to apel o poczucie obecności Bożej, która przynosi ulgę i nadzieję. Jest to również wyraz zaufania, że Jezus, jako Syn Boży, ma moc przynieść ukojenie i wsparcie w najtrudniejszych chwilach.

Ukazanie Jezusa jako źródła nadziei

W kolejnej zwrotce pieśni pojawia się prośba, aby Jezus pozwolił czuć swoją obecność oraz aby wzbudził „nadzieję naszą omdlałą”. To wyrażenie podkreśla, że w sytuacjach kryzysowych, kiedy ludzka nadzieja słabnie, potrzebna jest pomoc z góry. Wierzący zwracają się do Jezusa z prośbą o odnowienie ich sił i nadziei, co jest istotne w kontekście chrześcijańskiej wiary, gdzie nadzieja jest jedną z głównych cnót teologalnych.

Prośba „Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas” to wyraz świadomości, że życie na ziemi niesie ze sobą różnego rodzaju wyzwania i próby. Wierzący proszą o siłę, aby móc stawić czoła trudnościom z godnością i męstwem. W tym kontekście Jezus jest widziany jako ten, który sam przeszedł przez cierpienie i śmierć, a zatem może być wzorem wytrwałości i odwagi w obliczu prób życiowych.

Poszukiwanie wsparcia w cieniu krzyża

Ostatnia zwrotka pieśni nawiązuje do motywu krzyża, który w chrześcijaństwie jest symbolem cierpienia, ale także zbawienia. „Gdy nas otoczy krzyżowy cień” odnosi się do momentów życiowych, kiedy człowiek doświadcza cierpienia lub jest świadkiem cierpienia innych. W takich chwilach poszukiwane jest wsparcie i pocieszenie, które mogą być znalezione „przy ołtarzu”, czyli w miejscu kultu religijnego, gdzie wierni gromadzą się, aby uczestniczyć w liturgii i czerpać siłę z Eucharystii.

Wers „Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór” podkreśla, że obecność przy ołtarzu, w bliskości Jezusa eucharystycznego, może przynieść ukojenie, siłę i inspirację do naśladowania Chrystusa. „W Tobie, o Jezu mój” to wyznanie osobistej wiary i zaufania do Jezusa, który jest postrzegany jako najwyższy wzór do naśladowania, szczególnie w chwilach próby i cierpienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Witam Cię, witam – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witam Cię, witam" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Upadnij na kolana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Upadnij na kolana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Tyś w Wieczerniku – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Tyś w Wieczerniku" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Twoja cześć, chwała – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Twoja cześć, chwała" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Przed tak wielkim Sakramentem – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Przed tak wielkim Sakramentem" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Przyjdźcie do Mnie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Przyjdźcie do Mnie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Pójdźcie błogosławić Pana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Pójdźcie błogosławić Pana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

O Panie Ty nam dajesz – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O Panie Ty nam dajesz" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.