Chrystus Pan karmi nas – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Chrystus Pan karmi nas – tekst

Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!

Ref.
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!

Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.

Ref.
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!

Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży,
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!

Ref.
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!

Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie!
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!

Ref.
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!

Bądźże pozdrowiona, święta krynico!
Serce Przenajświętsze, łaski świątnico!

Ref.
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!

Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie,
przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.

Ref.
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!

Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro!
Broń nas przed doczesną i wieczną karą!

Ref.
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!

Bądźże pozdrowiony, Dobry Pasterzu!
Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu!

Ref.
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!

Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże!
Już Cię kocham szczerze, jak serce może!

Interpretacja

Znaczenie Eucharystii w Pieśni „Chrystus Pan karmi nas”

Pieśń „Chrystus Pan karmi nas” to głęboka refleksja nad tajemnicą Eucharystii, która w katolicyzmie jest uważana za sakrament zawierający prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa. Hostia żywa, o której mowa w pierwszej zwrotce, jest symbolem Boga, który ukrywa swoje Bóstwo pod postaciami chleba i wina. To centralny punkt wiary, w którym wierzący doświadczają bezpośredniego spotkania z Chrystusem.

W kolejnych zwrotkach pieśni pojawiają się odniesienia do różnych aspektów Chrystusa i Jego misji zbawczej. Drzewo żywota to metafora krzyża, na którym Jezus oddał swoje życie, a jednocześnie symbol niewinności i anielskiej cnoty, do której powinni dążyć wierni. Baranek Boży to z kolei odwołanie do ofiary paschalnej, a w kontekście chrześcijaństwa, do ofiary samego Chrystusa, który jako Baranek został złożony w ofierze za grzechy świata.

Symbolika sakramentalna w pieśni

W pieśni „Chrystus Pan karmi nas” każdy wers jest nasycony symboliką sakramentalną. Anielski Chleb to eufemizm opisujący Eucharystię, która jest pokarmem duchowym, a zarazem prawdziwym Ciałem Chrystusa. Ta symbolika podkreśla, że w sakramencie tym spotykamy Boga w sposób najbardziej intymny i osobisty. Wzmianka o świętej krynicy i Sercu Przenajświętszym odnosi się do niekończącego się źródła łaski, jakim jest miłość Boga wyrażona przez Jego Syna.

W dalszej części pieśni pojawia się obraz Boskiego Kapłana, który jest jednocześnie ofiarującym i ofiarą – Chrystusem, który składa siebie w ofierze Ojcu, ale też jako kapłan przyjmuje ofiary od ludzi. Żywa Ofiara to kolejna metafora wskazująca na ofiarną śmierć Chrystusa, ale też na Jego obecność w Eucharystii, która jest ciągłym odnawianiem tej ofiary w czasie.

Osobista relacja z Chrystusem w pieśni

Pieśń „Chrystus Pan karmi nas” podkreśla również osobistą relację, jaką wierni mogą nawiązać z Chrystusem poprzez Eucharystię. Dobry Pasterz, który oddał swoje życie za owce, to obraz Chrystusa troszczącego się o każdego człowieka. W sakramencie Eucharystii wierzący doświadczają tej troski w najbardziej konkretnej formie – poprzez przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa.

W ostatniej zwrotce pojawia się wyznanie miłości do Boga, które jest odpowiedzią człowieka na miłość, jaką Bóg okazuje w Eucharystii. Wszechmocny Boże, który jest obecny w sakramencie, staje się obiektem miłości i adoracji. To wyznanie jest wyrazem głębokiej wiary i zaufania, jakie wierny pokłada w swoim Stwórcy, a także świadectwem przemiany, jaką Eucharystia dokonuje w sercu człowieka.

Znaczenie wspólnotowe Eucharystii

Interpretując pieśń „Chrystus Pan karmi nas”, nie można pominąć aspektu wspólnotowego Eucharystii. W refrenie powtarza się wezwanie Witaj Jezu, Synu Maryi, które jest wyrazem jedności wiernych zgromadzonych wokół Chrystusa. Wspólne śpiewanie tej pieśni podczas liturgii eucharystycznej jest wyrazem komunii, czyli wspólnoty z Bogiem i z innymi ludźmi, którą Eucharystia buduje i umacnia.

Wspólnota wierzących, zgromadzona na modlitwie i śpiewie, doświadcza w Eucharystii nie tylko indywidualnego spotkania z Chrystusem, ale również jedności z całym Kościołem. Usłysz błaganie, zawarte w jednej ze zwrotek, jest wspólnym wołaniem do Boga, które wyraża pragnienie ochrony i opieki, jak również potrzebę miłosierdzia i przebaczenia. W ten sposób Eucharystia staje się źródłem siły i nadziei dla całej wspólnoty wierzących.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Witam Cię, witam – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witam Cię, witam" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Upadnij na kolana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Upadnij na kolana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Tyś w Wieczerniku – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Tyś w Wieczerniku" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Twoja cześć, chwała – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Twoja cześć, chwała" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Przed tak wielkim Sakramentem – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Przed tak wielkim Sakramentem" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Przyjdźcie do Mnie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Przyjdźcie do Mnie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Pójdźcie błogosławić Pana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Pójdźcie błogosławić Pana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Pójdź do Jezusa – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Pójdź do Jezusa" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.