Tekst piosenki: Oto święte Ciało Pana

Oto święte Ciało Pana pod postacią chleba,
Żywa manna ludziom dana, na drogę do nieba.

Ref. Witaj Jezu, Panie nasz! Jakże wielką miłość masz!
Witaj Jezu, Panie nasz! Jakże wielką miłość masz!

Oto święta Krew Przymierza, łask krynica żywa.
Ona Boski gniew uśmierza, z grzechów nas obmywa.

Ref. Witaj Jezu …

Oto Boży jest Baranek, który gładzi grzechy.
On w tej uczcie łaski mnoży, udziela pociechy.

Ref. Witaj Jezu…