Oto święte Ciało Pana – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Oto święte Ciało Pana – tekst

Oto święte Ciało Pana pod postacią chleba,
Żywa manna ludziom dana, na drogę do nieba.

Ref.
Witaj Jezu, Panie nasz! Jakże wielką miłość masz!
Witaj Jezu, Panie nasz! Jakże wielką miłość masz!

Oto święta Krew Przymierza, łask krynica żywa.
Ona Boski gniew uśmierza, z grzechów nas obmywa.

Ref.
Witaj Jezu, Panie nasz! Jakże wielką miłość masz!
Witaj Jezu, Panie nasz! Jakże wielką miłość masz!

Oto Boży jest Baranek, który gładzi grzechy.
On w tej uczcie łaski mnoży, udziela pociechy.

Interpretacja

Znaczenie Eucharystii w wierze chrześcijańskiej

Pieśń „Oto święte Ciało Pana” jest wyrazem głębokiej wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, która jest jednym z centralnych punktów doktryny katolickiej. Eucharystia, uznawana za sakrament, w którym chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, jest fundamentem życia duchowego wielu wierzących. Pierwsza zwrotka pieśni bezpośrednio odnosi się do tej tajemnicy wiary, nazywając konsekrowany chleb „świętym Ciałem Pana”. Porównanie go do „żywej manny” nawiązuje do biblijnej manny, która była pokarmem dla Izraelitów wędrujących przez pustynię, a w kontekście chrześcijańskim symbolizuje duchowe pożywienie, które prowadzi wiernych do życia wiecznego.

Refren pieśni podkreśla osobistą relację między wierzącym a Jezusem Chrystusem, wyrażającą się w powitaniu i uznaniu Jego miłości. Wyrażenie „Jakże wielką miłość masz!” wskazuje na ofiarę, jaką Chrystus przyniósł dla ludzkości, oddając swoje życie na krzyżu i pozostając obecnym w sakramencie Eucharystii. To powitanie jest wyrazem czci i wdzięczności za dar Eucharystii, który jest uważany za największy skarb Kościoła.

Symbolika krwi Chrystusa i jej znaczenie w liturgii

W drugiej zwrotce pieśni mowa jest o „świętej Krwi Przymierza”, która jest „łask krynicą żywą”. Tutaj krew Chrystusa jest przedstawiona jako źródło łaski i środek oczyszczenia z grzechów. Odwołanie do „Boskiego gniewu”, który zostaje uśmierzony, nawiązuje do ofiary zadośćuczynienia, którą Chrystus złożył za ludzkość, umierając na krzyżu. W liturgii katolickiej, wino przemienione w Krew Chrystusa jest symbolem nowego przymierza między Bogiem a ludźmi, zapowiedzianego przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy.

Refren, powtarzany po każdej zwrotce, stanowi nie tylko chwalebne wyznanie wiary, ale również przypomina o nieustającej obecności Chrystusa w życiu wierzącego. Przyjmowanie komunii świętej jest momentem osobistego spotkania z Jezusem, a powtarzane powitanie „Witaj Jezu, Panie nasz!” ma charakter intymny i pełen miłości, podkreślając bliskość Boga i człowieka w sakramencie Eucharystii.

Chrystus jako Baranek Boży w tradycji chrześcijańskiej

Trzecia zwrotka pieśni wprowadza kolejny ważny motyw biblijny, nazywając Chrystusa „Bożym Barankiem”. To określenie ma swoje korzenie w Starym Testamencie, gdzie baranek był ofiarowany w ofierze za grzechy ludu Izraela. W Nowym Testamencie, Jezus jest identyfikowany jako „Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (Jn 1,29). W pieśni, Chrystus-Baranek jest tym, który „gładzi grzechy” i mnoży łaski w uczcie eucharystycznej, co odnosi się do sakramentalnego uczestnictwa w ofierze Chrystusa.

Użycie słowa „uczta” w kontekście Eucharystii podkreśla jej wymiar wspólnotowy i celebracyjny. Eucharystia jest nie tylko osobistym spotkaniem z Chrystusem, ale również uczestnictwem w wspólnocie Kościoła, która zgromadza się, aby wspólnie celebrować pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana. W tym sensie, pieśń „Oto święte Ciało Pana” jest nie tylko wyrazem indywidualnej pobożności, ale również przypomnieniem o znaczeniu wspólnoty wierzących zgromadzonej wokół ołtarza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Witam Cię, witam – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witam Cię, witam" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Upadnij na kolana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Upadnij na kolana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Tyś w Wieczerniku – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Tyś w Wieczerniku" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Twoja cześć, chwała – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Twoja cześć, chwała" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Przed tak wielkim Sakramentem – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Przed tak wielkim Sakramentem" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Przyjdźcie do Mnie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Przyjdźcie do Mnie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Pójdźcie błogosławić Pana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Pójdźcie błogosławić Pana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Pójdź do Jezusa – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Pójdź do Jezusa" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.