Jezusa ukrytego – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Jezusa ukrytego – tekst

Jezusa ukrytego
Mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego,
Jego miłością żyć.
On się nam daje cały,
Z nami zamieszkał tu.
Dla Jego boskiej chwały
Życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba
Zmysły i rozum swój,
Bo tu już nie ma chleba,
To Bóg, to Jezus mój.

Tu mu ciągle „Hosanna”
Śpiewa anielski chór,
A ta cześć nieustanna
To dla nas, wiernych, wzór.
Dzielić z nami wygnanie
Jego rozkosze są.
Niechże z Nim przebywanie
Będzie radością mą.
On wie, co udręczenie,
On zna, co smutku łzy.
Powiem Mu swe cierpienie,
Bo serce z bólu drży.

O niebo mojej duszy,
Najsłodszy Jezu mój,
Dla mnie wśród ziemskiej suszy
Tyś szczęścia pełen zdrój.
Tyś w Wieczerniku siebie
Raz tylko uczniom dał,
W ołtarzuś się jak w niebie
Powszednim chlebem stał.
Chciałbym tu być aniołem,
Co śpiewa ciągle cześć,
Z rozpromienionym czołem
Tobie swe serce nieść.

Interpretacja

Znaczenie Eucharystii w życiu wiernego

Eucharystia, będąca centralnym punktem katolickiej wiary, jest w pieśni „Jezusa ukrytego” przedstawiona jako najwyższa forma czci i miłości wobec Boga. Tekst podkreśla, że Jezus, choć niewidzialny dla oczu, jest realnie obecny w sakramencie. Wierni są wezwani do oddania wszystkiego dla Niego, co oznacza całkowite poświęcenie życia i miłości. To nie jest tylko symboliczny gest, ale głębokie doświadczenie duchowe, w którym Bóg staje się częścią codzienności wierzącego.

W pieśni pojawia się również motyw poświęcenia. Oddanie życia dla chwały Bożej jest wyrazem najwyższego oddania i miłości, której wierny może doświadczyć. Jest to wezwanie do życia w bliskości z Bogiem, gdzie każdy aspekt codzienności staje się aktem adoracji i uwielbienia.

Wiara ponad zmysły i rozum

Pieśń wskazuje na konieczność ukorzenia zmysłów i rozumu w obliczu tajemnicy Eucharystii. Wyznaje, że to, co wydaje się chlebem, w rzeczywistości jest ciałem Chrystusa. To przypomnienie o konieczności wiary, która wykracza poza to, co można pojąć zmysłami czy rozumem. Wierzący jest zachęcany do przyjęcia tej prawdy nie przez dowody empiryczne, ale przez głębokie przekonanie serca.

Zmysły i rozum często kierują się logiką i doświadczeniem, lecz w kontekście wiary, są one ograniczone. Pieśń przypomina, że prawdziwa wiedza o Bogu pochodzi z wiary, która otwiera na doświadczenie Jego obecności w sposób transcendentny, wykraczający poza ludzką zdolność poznawczą.

Anielska cześć jako wzór dla wiernych

W pieśni pojawia się obraz anielskiego chóru, który nieustannie śpiewa „Hosanna”. To wyrażenie niebiańskiej chwały jest przedstawione jako wzór dla ludzkiej adoracji. Wierni są zachęcani do naśladowania tej nieustannej i doskonałej formy uwielbienia, która powinna charakteryzować ich relację z Bogiem.

Nieustanna cześć jest również przypomnieniem o wieczności i niezmienności Boga. W kontraście do zmienności świata, adoracja Boga pozostaje stała i niezachwiana. Wierny, łącząc się z tą niebiańską pieśnią, staje się częścią wiecznego rytmu chwały, co daje mu poczucie przynależności do boskiego porządku.

Cierpienie i ukojenie w obecności Jezusa

Pieśń porusza temat cierpienia i ukazuje Jezusa jako tego, który rozumie ludzkie smutki i udręki. W obliczu bólu i trudności, wierny może zwrócić się do Chrystusa w Sakramencie, znajdując w Nim wsparcie i pocieszenie. To przesłanie o bliskości Boga, który nie jest obojętny na ludzkie doświadczenia.

Ukojenie w cierpieniu jest możliwe dzięki intymnej relacji z Jezusem, który sam doświadczył ludzkich udręk. Wierny, dzieląc z Nim swoje troski, może odnaleźć nadzieję i siłę do pokonywania trudności. Jezus w Eucharystii staje się źródłem pocieszenia i odnowy duchowej.

Eucharystia jako źródło szczęścia i życia duchowego

W pieśni „Jezusa ukrytego” Eucharystia jest opiewana jako niebo duszy i najsłodszy zdrój szczęścia. To obrazuje głębokie pragnienie wiernego, który w sakramencie znajduje źródło życia duchowego i prawdziwej radości. W kontekście „ziemskiej suszy”, czyli trudności i próżności życia codziennego, Eucharystia staje się miejscem, w którym wierny może czerpać siłę i poczucie spełnienia.

Wieczernik i ołtarz są miejscami, gdzie Jezus daje siebie jako pokarm, co jest wyrazem Jego niekończącej się miłości i obecności wśród wiernych. Pragnienie bycia aniołem, który nieustannie śpiewa cześć, podkreśla tęsknotę za pełnym oddaniem się adoracji i życiu w bliskości z Bogiem. Wierny, uczestnicząc w Eucharystii, doświadcza przedsmaku nieba i jedności z Chrystusem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Witam Cię, witam – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witam Cię, witam" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Upadnij na kolana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Upadnij na kolana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Tyś w Wieczerniku – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Tyś w Wieczerniku" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Twoja cześć, chwała – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Twoja cześć, chwała" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Przed tak wielkim Sakramentem – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Przed tak wielkim Sakramentem" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Przyjdźcie do Mnie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Przyjdźcie do Mnie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Pójdźcie błogosławić Pana – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Pójdźcie błogosławić Pana" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Pójdź do Jezusa – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Pójdź do Jezusa" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.