Tekst piosenki: Jezusowi cześć i chwała

Jezusowi cześć i chwała za miłości cud,
Niech mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.

On nam wskazał nieomylną drogę,
On za owce swoje życie dał.
On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę,
Nam nadzieję zmartwychwstania dał.

On prowadzi nas do nowej ziemi,
Gdzie nie będzie cierpień ani łez.
Choć krzyżową drogą z Nim idziemy,
Wiedzie tam gdzie wieczne szczeście jest.

Więc dziękujemy Jemu z całej duszy,
Że się dla nas w małej Hosti skrył.
Niech ta miłość serca nasze wzruszy,
Byśmy Go kochali z wszystkich sił.

Jezusowi cześć i chwała