Jezusowi cześć i chwała – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Jezusowi cześć i chwała – tekst

On nam wskazał nieomylną drogę,
On za owce swoje życie dał.
On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę;
w nas nadzieję zmartwychwstania wlał.

Ref.
Jezusowi cześć i chwała, za miłości cud.
Niech Mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.

On prowadzi nas do nowej ziemi,
gdzie nie będzie cierpień ani łez.
Choć krzyżową drogą z Nim idziemy,
wiedzie tam, gdzie wieczne szczęście jest.

Ref.
Jezusowi cześć i chwała, za miłości cud.
Niech Mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.

Więc dziękujmy Jemu z całej duszy,
że się dla nas w małej Hostii skrył.
Niech ta miłość serca nasze wzruszy,
byśmy Go kochali z wszystkich sił!

Interpretacja

Symbolika drogi i ofiary w pieśni

Pierwsza zwrotka pieśni „Jezusowi cześć i chwała” porusza temat drogi życiowej, którą Jezus Chrystus wskazał ludzkości jako nieomylną ścieżkę do zbawienia. Mówi o tym, jak za cenę własnego życia, oddanego na krzyżu, Chrystus stał się pasterzem, który poświęcił się za swoje owce – czyli ludzkość. W ten sposób, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, przezwyciężył lęk przed śmiercią, dając wierzącym nadzieję na własne zmartwychwstanie i życie wieczne.

W kontekście chrześcijańskim, droga krzyżowa, którą Jezus przeszedł, jest metaforą cierpień i prób, które wierni mogą napotkać w swoim życiu. Pieśń podkreśla, że mimo trudności, ofiara Chrystusa jest źródłem nadziei i siły, umożliwiając wiernym podążanie za nim z przekonaniem ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią i cierpieniem.

Wizja eschatologiczna i nadzieja na wieczne szczęście

Druga zwrotka pieśni przenosi nas w wymiar eschatologiczny, mówiąc o nowej ziemi, którą Jezus obiecał swoim naśladowcom. Jest to obietnica miejsca, gdzie nie będzie już bólu, smutku ani łez – metaforyczne przedstawienie nieba jako celu podróży wiernych. Mimo że droga do tego celu może być trudna i pełna wyrzeczeń, symbolizowanych przez krzyż, to obietnica wiecznego szczęścia jest motywacją do wytrwania.

W chrześcijaństwie, nadzieja na życie po śmierci jest jednym z kluczowych elementów wiary. Pieśń akcentuje, że przejście przez trudy jest nieodłącznym elementem dążenia do zbawienia, ale dzięki obietnicy Jezusa, wierni mają pewność, że ich wysiłki zostaną wynagrodzone wiecznym szczęściem w obecności Boga.

Rola Eucharystii i miłości w życiu wierzącego

Ostatnia zwrotka pieśni skupia się na Eucharystii, którą w chrześcijaństwie uważa się za sakrament obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina. W pieśni Jezus skrywa się w małej Hostii, co jest wyrazem Jego pokory i miłości do ludzi. Eucharystia jest tu przedstawiona jako dar, za który należy dziękować i który powinien wzruszać serca wiernych do głębi.

Podkreślona zostaje również konieczność odpowiedzi na miłość Bożą przez kochanie Go z całych sił. To wezwanie do głębokiej, osobistej relacji z Bogiem, wyrażanej przez uczestnictwo w liturgii, modlitwę i codzienne życie zgodne z chrześcijańskimi wartościami. Miłość do Boga i bliźniego jest fundamentem, na którym opiera się cała chrześcijańska etyka i duchowość.

Jezusowi cześć i chwała – tłumaczenie na angielski

He showed us the infallible way,
He gave His life for His sheep.
Through the cross, He conquered the terror of death;
He poured the hope of resurrection into us.

Chorus:
Honor and glory to Jesus, for the miracle of love.
Let the whole earth sing to Him, let the people praise Him.

He leads us to a new land,
where there will be no suffering or tears.
Though we walk the way of the cross with Him,
He leads us to where eternal happiness lies.

Chorus:
Honor and glory to Jesus, for the miracle of love.
Let the whole earth sing to Him, let the people praise Him.

So let us thank Him with all our souls,
for He has hidden Himself for us in the small Host.
May this love move our hearts,
so that we may love Him with all our strength!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Wszystko Tobie oddać pragnę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystko Tobie oddać pragnę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Święty – dziś wznosimy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Święty – dziś wznosimy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Skosztujcie i zobaczcie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Skosztujcie i zobaczcie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Radośnie Panu hymn śpiewajmy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

O Ty, co mieszkasz sam – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O Ty, co mieszkasz sam" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Ojcze chwała Tobie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ojcze chwała Tobie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Nie umiem dziękować Ci Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Nie umiem dziękować Ci Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Już gościsz Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już gościsz Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.