Dzięki Ci Boże mój – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Dzięki Ci Boże mój – tekst

Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu,
że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

Ref.
Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż, który Jezus
cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie.

Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł
i z miłości do nas przyszedł na ten świat.
Błogosławiony ten, co wierzy choć nie widział
zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.

Interpretacja

Znaczenie tytułu i refrenu

Piosenka oazowa „Dzięki Ci Boże mój” to wyraz głębokiej wdzięczności i uwielbienia skierowanego do Boga za ofiarę Jezusa Chrystusa. Tytuł i refren, który brzmi „Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie”, podkreślają centralny punkt chrześcijańskiej wiary, mianowicie poświęcenie Syna Bożego, który umarł na krzyżu, aby zbawić ludzkość od grzechów. W tym kontekście krzyż staje się symbolem miłości i zbawienia, a nie tylko narzędziem tortur i śmierci. Wdzięczność wyrażona w piosence jest odpowiedzią na niezgłębioną miłość Boga, która została okazana przez najwyższą ofiarę.

Refren stanowi serce pieśni, powtarzany po każdej zwrotce, przypomina o ciągłej potrzebie dziękczynienia Bogu. Jest to wyraz osobistej relacji wierzącego z Bogiem, który w akcie wiary przyjmuje dar zbawienia. Pogrubiona fraza „cierpiał za mnie” podkreśla indywidualny wymiar zbawienia – każdy człowiek jest bezpośrednio zaadresowany przez ofiarę Chrystusa.

Centralne przesłanie pierwszej zwrotki

Pierwsza zwrotka pieśni wprowadza słuchacza w główny wątek całej piosenki – ofiarę Jezusa Chrystusa. „Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat” to stwierdzenie, które podkreśla wyjątkowość i niepodważalność chrześcijańskiego przekazu. Prawda ta jest przedstawiona jako jedyna i niezmienna, co ma na celu wzmocnienie przekonania o absolutnej roli Jezusa w historii zbawienia. W tej części pieśni podkreślona jest także boska inicjatywa – to Bóg posłał swojego Syna, co wskazuje na Jego aktywny udział w dziele zbawienia.

Druga część zwrotki „Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas” mówi o bezgranicznej ofierze Jezusa, który niewinny, przyjął na siebie grzechy ludzkości. Użycie słów „niewinnie cierpiąc” i „w pohańbieniu” podkreśla kontrast między świętością Chrystusa a ciężarem grzechu, który na siebie wziął. Jest to centralny punkt chrześcijańskiej doktryny odkupienia, gdzie niewinna ofiara staje się pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.

Apel i obietnica drugiej zwrotki

Druga zwrotka pieśni zawiera apel do słuchacza: „Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł na ten świat”. Jest to wezwanie do przyjęcia wiary w Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, co jest kluczowe dla doświadczenia zbawienia. Ta część pieśni ma charakter ewangelizacyjny, zachęcając do podjęcia decyzji wiary, która ma wieczne konsekwencje. Podkreślenie, że Jezus umarł „za ciebie”, ma na celu przekonanie każdego o osobistym znaczeniu ofiary Chrystusa.

W dalszej części zwrotki pojawia się obietnica: „Błogosławiony ten, co wierzy choć nie widział zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył”. Jest to odniesienie do słów Jezusa skierowanych do Tomasza, który wątpił w Jego zmartwychwstanie. W tym kontekście, błogosławieństwo dotyczy tych, którzy potrafią uwierzyć bez bezpośredniego dowodu, co jest istotą wiary. Obietnica wiecznego życia jest tu przedstawiona jako nagroda za zaufanie Bogu, co ma zachęcić do głębszego zaangażowania duchowego i moralnego w życie zgodne z naukami Chrystusa.

Dzięki Ci Boże mój – tłumaczenie na angielski

The only truth, the words of Jesus of Nazareth,
that God sent His Son from heaven to the world.
To suffer innocently and die for our sins,
and in disgrace, He took upon the faults of us all.

Chorus:
Thank You, my God, for the cross that Jesus
endured for me, Jesus suffered for me.

Believe in Jesus, for He died for you,
and out of love for us, He came into this world.
Blessed is the one who believes though they have not seen,
trust in God today and you will live forever.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Wszystko Tobie oddać pragnę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystko Tobie oddać pragnę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Święty – dziś wznosimy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Święty – dziś wznosimy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Skosztujcie i zobaczcie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Skosztujcie i zobaczcie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Radośnie Panu hymn śpiewajmy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

O Ty, co mieszkasz sam – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O Ty, co mieszkasz sam" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Ojcze chwała Tobie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ojcze chwała Tobie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Nie umiem dziękować Ci Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Nie umiem dziękować Ci Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Już gościsz Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już gościsz Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.