Tekst piosenki: Dziękczynne pieśni śpiewajmy

Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Dobremu Bogu za świętą ucztę;
Że nas zjednoczył przy wspólnym stole,
Że mamy w sercach Królestwo Boże.

Z radością wielką pochwalmy Boga
Za to spotkanie, za bezimar dobra
Z ofiary Pańskiej przyjętą łaskę
Pragniemy zanieść całemu światu.

Ludowi Swemu błogosław, Panie,
Ochraniaj miłość, umacniaj wiarę,
Jednością obdarz Swój Kościół święty,
W braterskiej zgodzie złącz go na wieki.