Dziękczynne pieśni śpiewajmy – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Dziękczynne pieśni śpiewajmy – tekst

Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie * dobremu Bogu za Świętą Ucztę, * że nas zjednoczył przy wspólnym stole, * że mamy w sercach królestwo Boże.

Z radością wielką pochwalmy Boga * za to spotkanie, za bezmiar dobra. * Z ofiary Pańskiej przyjętą łaskę * pragniemy zanieść całemu światu.

Ludowi swemu błogosław, Panie, * ochraniaj miłość, umacniaj wiarę, * jednością obdarz swój Kościół Święty, * w braterskiej zgodzie złącz go na wieki.

Interpretacja

Znaczenie dziękczynienia w życiu wiernych

Piosenka oazowa „Dziękczynne pieśni śpiewajmy” podkreśla znaczenie wdzięczności w życiu duchowym. W pierwszej zwrotce odnajdujemy motyw wspólnego stołu, który jest symbolem jedności i wspólnoty. Dziękczynienie Bogu za „Świętą Ucztę” to odniesienie do Eucharystii, która w tradycji chrześcijańskiej jest źródłem i szczytem życia kościelnego. Dzięki niej wierni mogą doświadczać duchowego zjednoczenia z Bogiem i między sobą, co jest fundamentem ich wiary.

Wspólne śpiewanie hymnów dziękczynnych jest wyrazem radości płynącej z doświadczenia Bożej obecności i miłości. Królestwo Boże w sercach to metafora wewnętrznej przemiany, która dokonuje się dzięki łasce Bożej. Pieśń zachęca do wyrażania wdzięczności nie tylko w myślach i modlitwach, ale również poprzez śpiew, który jest naturalnym i radosnym sposobem wyrażania emocji i duchowej jedności.

Spotkanie z Bogiem jako źródło dobra

Druga zwrotka koncentruje się na spotkaniu z Bogiem, które jest okazją do doświadczenia „bezmiaru dobra”. Spotkanie z Bogiem rozumiane jest tutaj jako osobiste i wspólnotowe przeżycie, które jest możliwe dzięki liturgii i sakramentom. To właśnie w tych momentach wierni mogą najpełniej doświadczyć Bożej obecności i miłości, co jest powodem do nieustannej chwały i podziękowań.

Przyjęta łaska z ofiary Pańskiej to odniesienie do ofiary Chrystusa na krzyżu, która jest fundamentem zbawienia chrześcijan. Pieśń wskazuje, że łaska ta nie jest tylko darem dla pojedynczego człowieka, ale ma być zaniesiona „całemu światu”. To przesłanie misyjne, które podkreśla odpowiedzialność każdego wiernego za świadectwo i dzielenie się wiarą z innymi.

Modlitwa o błogosławieństwo i jedność

W trzeciej zwrotce pieśni znajdujemy modlitwę o błogosławieństwo dla ludu Bożego. Błogosławieństwo i ochrona miłości to prośba o stałą opiekę Bożą nad uczuciami i relacjami międzyludzkimi. Wiara i miłość są tu przedstawione jako wartości, które wymagają Bożego wsparcia i ochrony w codziennym życiu wiernych.

Umacnianie wiary i jedność Kościoła to kolejne kluczowe prośby kierowane do Boga. Pieśń podkreśla, że jedność wierzących jest nie tylko celem, ale także darem, który może być udzielony przez Boga. Braterska zgoda to ideał, do którego powinien dążyć każdy chrześcijanin, a pieśń ta jest przypomnieniem o tej duchowej potrzebie i jednocześnie modlitwą o jej spełnienie.

Dziękczynne pieśni śpiewajmy – tłumaczenie na angielski

Let us sing songs of thanksgiving together, * to the good God for the Holy Feast, * for uniting us at the common table, * for the kingdom of God within our hearts.

With great joy let us praise the Lord * for this gathering, for the boundless good. * The grace received from the Lord’s sacrifice * we wish to carry to the whole world.

Bless your people, Lord, * protect love, strengthen faith, * bestow unity upon your Holy Church, * join it in brotherly harmony forever.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Wszystko Tobie oddać pragnę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystko Tobie oddać pragnę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Święty – dziś wznosimy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Święty – dziś wznosimy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Skosztujcie i zobaczcie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Skosztujcie i zobaczcie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Radośnie Panu hymn śpiewajmy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

O Ty, co mieszkasz sam – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O Ty, co mieszkasz sam" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Ojcze chwała Tobie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ojcze chwała Tobie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Nie umiem dziękować Ci Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Nie umiem dziękować Ci Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Już gościsz Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już gościsz Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.