Cóż Ci Jezu damy – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Cóż Ci Jezu damy – tekst

Cóż Ci Jezu damy za twych łask strumienie
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

Panie nasz, króluj nam!
Boże nasz, króluj nam!
Poprzez wieczny czas,
Króluj Jezu nam!

W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.
Panie nasz, króluj nam…

Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,
Byśmy w serc pokoju, Twą wielbili chwałę.

Interpretacja

Znaczenie tytułu i refrenu

Pieśń oazowa „Cóż Ci Jezu damy” rozpoczyna się pytaniem retorycznym, które odnosi się do fundamentalnego dylematu wiernych – jak odpowiedzieć na nieskończoną miłość i łaski, które Bóg ofiaruje ludzkości. Tytułowe „Cóż Ci Jezu damy” wyraża ludzką próbę znalezienia adekwatnego daru w zamian za duchowe bogactwo, jakim jest zbawienie i opieka Boża. Refren „Panie nasz, króluj nam!” to wyraz akceptacji dla panowania Chrystusa nad życiem wierzących, a jednocześnie prośba o Jego przewodnictwo i ochronę.

W refrenie podkreślona jest również wieczność Bożego królestwa („Poprzez wieczny czas”), co stanowi przypomnienie o transcendentalnej naturze wiary i królestwa niebieskiego. Powtarzalność refrenu ma na celu nie tylko wzmocnienie przesłania, ale również umocnienie w wierzących postawy zawierzenia i oddania się woli Bożej.

Symbolika serca i duchowe ofiarowanie

W pierwszej zwrotce pojawia się motyw serca, który w tradycji chrześcijańskiej jest symbolem miłości, uczuć i duchowej ofiary. „Z serca Ci składamy korne dziękczynienie” to wyraz głębokiej wdzięczności za otrzymane łaski, które są postrzegane jako dar niezasłużony, a jednocześnie nieoceniony. Wierzący ofiarowują to, co mają najcenniejsze – swoje serca, co jest metaforą całkowitego oddania się i zaufania Bogu.

W kolejnych wersach „W serca Twego ranie, o serc naszych Królu” pojawia się odniesienie do ran Chrystusa, które są znakiem Jego ofiary i miłości do ludzi. Rany te stają się miejscem, w którym wierzący szukają pocieszenia i ukojenia, a także siły do wytrwania w trudnościach („Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu”).

Prośba o wsparcie i ochronę

W dalszej części pieśni wierni zwracają się do Jezusa z prośbą o wsparcie w codziennych trudach („Ty nas wspieraj w znoju”). Jest to wyraz świadomości, że życie wiernego nie jest wolne od prób i cierpienia, ale z pomocą Bożą można je przezwyciężyć. Prośba o ochronę („strzeż przez życie całe”) podkreśla potrzebę ciągłej Bożej obecności i opieki.

W ostatnim wersie „Byśmy w serc pokoju, Twą wielbili chwałę” ujawnia się cel duchowego życia – chwała Boża. Pokój serca, o który proszą wierni, jest nie tylko stanem ducha, ale również warunkiem, który umożliwia prawdziwe wielbienie Boga. Wierzący pragną, aby ich życie było hymnem na cześć Bożą, a ich serca były wolne od niepokoju i lęku, co pozwala im w pełni oddać się kultowi i służbie Bogu.

Podsumowanie teologiczne i duchowe

Pieśń „Cóż Ci Jezu damy” jest wyrazem głębokiej wiary i duchowego poszukiwania odpowiedzi na Bożą miłość. W tekście odnajdujemy elementy typowe dla chrześcijańskiej modlitwy: dziękczynienie, ofiarowanie, prośbę o wsparcie i chwałę. Każdy z tych aspektów odzwierciedla różne wymiary relacji człowieka z Bogiem – od wdzięczności przez oddanie, po potrzebę ochrony i pragnienie życia w harmonii z Bożymi przykazaniami.

W kontekście oazy, czyli ruchu odnowy duchowej w Kościele katolickim, pieśń ta nabiera dodatkowego znaczenia jako wyraz wspólnotowej modlitwy i dążenia do głębszego życia duchowego. Wspólne śpiewanie takich pieśni ma na celu nie tylko jednoczenie uczestników w modlitwie, ale również pomaga im w wyrażaniu osobistych przeżyć wiary i duchowego zaangażowania.

Cóż Ci Jezu damy – tłumaczenie na angielski

What shall we give You, Jesus, for the streams of Your grace,
From our hearts, we offer humble thanksgiving.

Our Lord, reign over us!
Our God, reign over us!
Through eternal time,
Reign over us, Jesus!

In the wounds of Your heart, O King of our hearts,
Peace and perseverance, solace in pain.
Our Lord, reign over us…

Support us in our toil, guard us through all life,
So that in the peace of heart, we may praise Your glory.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Wszystko Tobie oddać pragnę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystko Tobie oddać pragnę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Święty – dziś wznosimy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Święty – dziś wznosimy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Skosztujcie i zobaczcie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Skosztujcie i zobaczcie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Radośnie Panu hymn śpiewajmy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

O Ty, co mieszkasz sam – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O Ty, co mieszkasz sam" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Ojcze chwała Tobie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ojcze chwała Tobie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Nie umiem dziękować Ci Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Nie umiem dziękować Ci Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Już gościsz Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już gościsz Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.