Tekst piosenki: Chrystus Pan karmi nas

Ref.: Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszelką radość życia mego.

Sprawił we mnie wielkie dzieła
W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.

On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.

On, który Swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża

W mocy Jego odjąć władzę
a wydźwignąć pokornego
Wszystkich głodnych zaspokoić
głodem wstrząsnąć bogatego

On się ujął za swym ludem
dziećmi wiary Abrahama
Pomny na swe miłosierdzie
obietnicy swej nie złamał