Chrystus Pan karmi nas – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Chrystus Pan karmi nas – tekst

Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę Jedynego.
Bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę unizoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać Błogosławioną.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

Sprawił we mnie wielkie dzieła w swej dobroci niepojętej,
On, Wszechmocny, On, Najwyższy On sam jeden zawsze święty.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

On który przez pokolenia pozostaje miłosierny,
Wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

On, który swą mocą objawia gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć który pychą Mu ubliża.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

W mocy Jego odjąć władzę a wydźwignąć pokornego,
Wszystkich głodnych zaspokoić głodem wstrząsnąć bogatego.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

On się ujął za swym ludem dziećmi wiary Abrahama,
Pomny na swe miłosierdzie obietnicy swej nie złamał.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

Interpretacja

Osobista więź z Bogiem i radość z niej płynąca

Pierwsze wersy pieśni „Chrystus Pan karmi nas” wyrażają głęboką osobistą więź z Bogiem, która jest źródłem radości i spełnienia. Wielbienie Pana „Duchem całym” wskazuje na całkowite oddanie się i zaangażowanie w relację z Bogiem, co jest istotą życia duchowego. Ta radość życia płynie z bezpośredniego doświadczenia obecności Boga, co jest kluczowym elementem chrześcijańskiej duchowości.

W tej części pieśni podkreślona jest również uniwersalność doświadczenia Bożej obecności. Niezależnie od okoliczności, w Bogu odnajdujemy pełnię radości, co jest przesłaniem otuchy dla każdego wierzącego. Wspólnota oazowa, w której ta pieśń jest często śpiewana, podkreśla wspólne przeżywanie tej radości w kontekście wspólnoty wiary.

Uniżenie i wywyższenie w oczach Boga

W kolejnych wersach pieśni pojawia się motyw uniżenia i wywyższenia, który jest często obecny w Biblii. „Bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę unizoną” odnosi się do biblijnej postaci Maryi, która mimo swojego uniżenia została wybrana przez Boga i nazwana Błogosławioną. To przypomnienie, że Bóg często wybiera to, co pokorne i uniżone, by dokonać przez to wielkich rzeczy.

W tym kontekście, każdy człowiek, niezależnie od swojego statusu społecznego czy materialnego, może zostać wywyższony przez Boga. Jest to przesłanie nadziei i zachęty do pokory, które ma na celu przypomnieć, że prawdziwa wartość człowieka nie jest mierzona przez światowe kryteria, lecz przez relację z Bogiem.

Wielkie dzieła Boga i Jego świętość

W pieśni pojawia się również wyznanie wiary w „wielkie dzieła” dokonane przez Boga w życiu wierzącego. Mowa tu o doświadczeniu Bożej dobroci i mocy, które są „niepojęte” dla ludzkiego rozumu. To wyrażenie głębokiego przekonania o transcendentnej mocy Boga, który jest „Wszechmocny, On, Najwyższy, On sam jeden zawsze święty”.

Podkreślenie świętości Boga ma na celu przypomnienie o Jego doskonałości i odmienności od wszystkiego, co jest ludzkie. Świętość Boga jest źródłem inspiracji i przewodnictwa dla wierzących, którzy dążą do naśladowania Jego doskonałości w swoim życiu. To przesłanie zachęca do refleksji nad własnym życiem i poszukiwania sposobów na głębsze doświadczanie Bożej obecności.

Boża miłosierdzie i wierność wobec pokoleń

W pieśni „Chrystus Pan karmi nas” pojawia się również temat Bożego miłosierdzia, które jest dostępne dla każdego, kto pragnie służyć Bogu i pozostać Mu wiernym. Wers „On który przez pokolenia pozostaje miłosierny” podkreśla niezmienną naturę Bożej miłości, która przekracza granice czasu i pokoleń.

Wierność Bogu jest przedstawiona jako droga do doświadczenia Jego miłosierdzia. To przesłanie ma na celu zachęcenie wierzących do trwania w wierze i zaufania, że Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom. Jest to również przypomnienie, że Boża miłosierdzie jest fundamentem relacji między Bogiem a człowiekiem.

Boża sprawiedliwość i troska o ubogich

Pieśń porusza także temat Bożej sprawiedliwości, która objawia się w trosce o ubogich i pokornych. „W mocy Jego odjąć władzę a wydźwignąć pokornego” mówi o Bożym działaniu, które przewraca ludzkie porządki, wywyższając pokornych i uniżając wyniosłych. Jest to wyraźne przesłanie, że w królestwie Bożym wartości są odwrócone w stosunku do tych, które panują w świecie.

Troska o ubogich jest jednym z centralnych punktów chrześcijańskiego przekazu. Wierzący są wezwani do naśladowania Chrystusa, który zaspokajał głód duchowy i materialny potrzebujących. Pieśń przypomina, że każdy człowiek jest powołany do działania na rzecz sprawiedliwości i miłości bliźniego, co jest wyrazem prawdziwej wiary.

Boża wierność i pamięć o obietnicy

Ostatnie wersy pieśni podkreślają Bożą wierność wobec swojego ludu, co jest związane z biblijną historią Abrahama i obietnicą, którą Bóg mu dał. „On się ujął za swym ludem dziećmi wiary Abrahama” przypomina o trwałym przymierzu Boga z ludzkością, które jest fundamentem wiary chrześcijańskiej.

Przypomnienie o „obietnicy swej nie złamał” jest zapewnieniem, że Bóg jest wierny i niezmienny w swoich zobowiązaniach. To przesłanie ma na celu umocnienie wiary wierzących w to, że mogą polegać na Bożych obietnicach i że ich życie ma głęboki sens i cel w planie Bożym. Wierność Boga jest źródłem pocieszenia i nadziei dla każdego, kto szuka w Nim schronienia.

Chrystus Pan karmi nas – tłumaczenie na angielski

With all my spirit, I praise the Lord, God, the Only Savior.
For in Him alone I find all the joy of my life.
Christ the Lord feeds us with His holy Body,
Let us praise Him forever!

I praise Him, for He deigned to look down from heaven upon His humble servant,
So that henceforth all people might call me Blessed.
Christ the Lord feeds us with His holy Body,
Let us praise Him forever!

He has done great things in me in His unfathomable kindness,
He, the Almighty, the Most High, He alone always holy.
Christ the Lord feeds us with His holy Body,
Let us praise Him forever!

He who remains merciful through generations,
Towards those who serve Him and wish to remain faithful to Him.
Christ the Lord feeds us with His holy Body,
Let us praise Him forever!

He who reveals His power when He humbles the pride of hearts,
Can destroy any plan that offends Him with arrogance.
Christ the Lord feeds us with His holy Body,
Let us praise Him forever!

In His power, to take away authority and to raise the humble,
To satisfy all the hungry, to shake the rich with hunger.
Christ the Lord feeds us with His holy Body,
Let us praise Him forever!

He has taken up for His people, children of Abraham’s faith,
Mindful of His mercy, He did not break His promise.
Christ the Lord feeds us with His holy Body,
Let us praise Him forever!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Wszystko Tobie oddać pragnę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystko Tobie oddać pragnę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Święty – dziś wznosimy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Święty – dziś wznosimy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Skosztujcie i zobaczcie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Skosztujcie i zobaczcie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Radośnie Panu hymn śpiewajmy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

O Ty, co mieszkasz sam – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O Ty, co mieszkasz sam" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Ojcze chwała Tobie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ojcze chwała Tobie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Nie umiem dziękować Ci Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Nie umiem dziękować Ci Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Już gościsz Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już gościsz Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.