Tekst piosenki: Cały świat niech śpiewa

Ref.: Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
„Panem naszym Bóg”.

Niech cały świat weseli się w Bogu,
z radością niechaj służy i czcią.
Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą,
On w dłoniach Swoich dzierży nasz los.

Ref.: Cały świat…

Pan Bóg jest naszym jedynym Ojcem,
z radością każdy niech śpieszy doń.
Pan Bóg jest także naszym Pasterzem,
Za nim jak owce dążymy wciąż.

Ref.: Cały świat…

Bóg okazuje nam miłosierdzie,
niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas.
Chwała bądź Bogu po wszystkie wieki,
za dobrodziejstwa dawane nam.

Ref.: Cały świat…

On grzechu nie popełnił,
a w Jego ustach nie było podstępu.
Gdy Mu złorzeczono,
nie złorzeczył.
Gdy cierpiał, nie groził,
ale oddawał się Temu,
który sądzi sprawiedliwie.

Ref.: Chrystus…