Cały świat niech śpiewa – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Cały świat niech śpiewa – tekst

Niech cały świat weseli się w Bogu,
z radością niechaj służy i czcią.
Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą,
On w dłoniach Swoich dzierży nasz los.

Ref.
Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
„Panem naszym Bóg”.

Pan Bóg jest naszym jedynym Ojcem,
z radością każdy niech śpieszy doń.
Pan Bóg jest także naszym Pasterzem,
Za nim jak owce dążymy wciąż.

Ref.
Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
„Panem naszym Bóg”.

Bóg okazuje nam miłosierdzie,
niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas.
Chwała bądź Bogu po wszystkie wieki,
za dobrodziejstwa dawane nam.

Ref.
Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
„Panem naszym Bóg”.

On grzechu nie popełnił,
a w Jego ustach nie było podstępu.
Gdy Mu złorzeczono,
nie złorzeczył.
Gdy cierpiał, nie groził,
ale oddawał się Temu,
który sądzi sprawiedliwie.

Interpretacja

Uniwersalny przekaz radości i jedności

Piosenka oazowa „Cały świat niech śpiewa” niesie ze sobą przesłanie powszechnej radości i jedności, które powinno łączyć ludzi na całym świecie w relacji z Bogiem. Już w pierwszych wersach utworu podkreślona jest uniwersalność tego przekazu, który nie jest ograniczony do jednej grupy czy kultury, lecz ma charakter globalny. Słowa „Niech cały świat weseli się w Bogu” wskazują na to, że radość płynąca z wiary jest wartością uniwersalną, dostępną dla każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia czy przekonań.

W dalszej części tekstu podkreślona jest rola Boga jako Stwórcy i Pana, który ma władzę nad losem każdej istoty. To przypomnienie, że wszystko, co nas spotyka, znajduje się w rękach wyższej mocy, ma na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród wierzących. Refren „Cały świat niech śpiewa tę pieśń: 'Panem naszym Bóg'” jest wezwaniem do wspólnego wyrażania wiary i dziękczynienia, co może budować poczucie wspólnoty i braterstwa między ludźmi.

Obraz Boga jako Ojca i Pasterza

W tekście pieśni Bóg przedstawiony jest w dwóch bardzo osobistych rolach: jako Ojciec i jako Pasterz. Te metafory mają na celu przybliżyć wierzącym obraz Boga jako kogoś bliskiego, kto troszczy się o swoje dzieci i prowadzi je przez życie. W wersie „Pan Bóg jest naszym jedynym Ojcem” kładziony jest nacisk na wyjątkową relację między Bogiem a człowiekiem, która przekracza ziemskie pojęcie rodzicielstwa i oferuje głębszy wymiar duchowej więzi.

Z kolei obraz Pasterza podkreśla opiekuńczą naturę Boga, który prowadzi swoje „owce”, czyli ludzi, przez życie, chroniąc ich przed niebezpieczeństwami i prowadząc do „zielonych pastwisk”. To przypomnienie o Bożej opiece ma na celu wzmocnienie zaufania i podążanie za Jego wskazówkami, co jest wyrazem głębokiej wiary i oddania.

Wdzięczność i miłosierdzie jako kluczowe wartości

W pieśni „Cały świat niech śpiewa” istotnym motywem jest wdzięczność za miłosierdzie, jakie Bóg okazuje ludziom. Wers „Bóg okazuje nam miłosierdzie, niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas” wskazuje na to, że świadomość otrzymanej łaski powinna być stałym elementem życia wierzącego. Wdzięczność jest tu przedstawiona jako odpowiedź na dobrodziejstwa, które Bóg nieustannie daje swoim dzieciom, a jej niegasnący płomień ma być wyrazem ciągłej pamięci o Bożej dobroci.

Podkreślenie miłosierdzia Boga ma również na celu przypomnienie, że każdy człowiek jest obdarzany łaską niezależnie od swoich zasług. Pieśń ta zachęca do przyjmowania Bożego miłosierdzia z pokorą i do dzielenia się nim z innymi, co jest wyrazem chrześcijańskiej miłości bliźniego. „Chwała bądź Bogu po wszystkie wieki” to wyraz uznania dla wiecznej i niezmienniej natury Bożego miłosierdzia.

Chrystus jako wzór cierpienia i sprawiedliwości

Ostatnie wersy pieśni nawiązują bezpośrednio do postaci Jezusa Chrystusa, który w chrześcijaństwie jest uważany za syna Bożego i zbawiciela ludzkości. Słowa „On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu” odnoszą się do ewangelicznej narracji o życiu Jezusa, który żył bez grzechu i był wzorem moralności. W kontekście pieśni, postać Chrystusa jest przykładem doskonałości, do której powinni dążyć wszyscy wierzący.

W dalszej części podkreślona jest postawa Chrystusa wobec cierpienia i niesprawiedliwości. „Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie” to odniesienie do Jego męki i śmierci na krzyżu, gdzie wykazał się pokorą i zaufaniem do woli Bożej. W pieśni ta postawa jest przedstawiona jako wzór do naśladowania w obliczu własnych trudności i prób, zachęcając do zachowania wiary i nadziei nawet w najcięższych chwilach.

Cały świat niech śpiewa – tłumaczenie na angielski

Let the whole world rejoice in God,
With joy let us serve and honor Him.
For the Lord God is our Creator,
He holds our fate in His hands.

Chorus:
Let the whole world sing this song:
„Our Lord is God.”

The Lord God is our only Father,
With joy, let everyone hasten to Him.
The Lord God is also our Shepherd,
Behind Him like sheep we always strive.

Chorus:
Let the whole world sing this song:
„Our Lord is God.”

God shows us mercy,
Let gratitude never fade in us.
Glory be to God for all ages,
For the blessings given to us.

Chorus:
Let the whole world sing this song:
„Our Lord is God.”

He committed no sin,
And there was no deceit in His mouth.
When He was cursed,
He did not curse in return.
When He suffered, He did not threaten,
But entrusted Himself to the One
Who judges justly.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Wszystko Tobie oddać pragnę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystko Tobie oddać pragnę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Święty – dziś wznosimy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Święty – dziś wznosimy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Skosztujcie i zobaczcie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Skosztujcie i zobaczcie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Radośnie Panu hymn śpiewajmy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

O Ty, co mieszkasz sam – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O Ty, co mieszkasz sam" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Ojcze chwała Tobie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ojcze chwała Tobie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Nie umiem dziękować Ci Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Nie umiem dziękować Ci Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Już gościsz Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już gościsz Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.