Boga naszego chwalcie – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Boga naszego chwalcie – tekst

Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.
Bo litość Jego nad nami stwierdzona,
A prawda Pańska wiecznie uiszczona.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak od początku była tak i ninie,
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

Interpretacja

Znaczenie wezwania do uwielbienia Boga

Pierwsze słowa pieśni „Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie” odnoszą się do uniwersalnego wezwania skierowanego do całej ludzkości, aby oddawała chwałę Stwórcy. W tym kontekście, „wszystkie ziemie” symbolizują cały świat i wszystkich jego mieszkańców, bez względu na ich pochodzenie, kulturę czy wyznanie. Jest to wyraz idei, że Bóg jako Stwórca zasługuje na uwielbienie od każdego stworzenia, a jego wielkość i dobroć są widoczne w całym stworzeniu.

Wzywanie do dawania Bogu „cześć winną” podkreśla, że uwielbienie Boga nie jest opcją, ale obowiązkiem, który wynika z Jego suwerennej pozycji jako Pana wszechświata. Ludzkość, jako część stworzenia, ma moralny i duchowy obowiązek uznania Jego panowania i okazania Mu należnego szacunku oraz adoracji.

Boża litość i prawda jako fundamenty wiary

Linijka „Bo litość Jego nad nami stwierdzona” mówi o doświadczeniu wiernych, którzy odczuwają Bożą litość w swoim życiu. Litość ta jest postrzegana jako potwierdzona, czyli udowodniona przez działania Boga w historii ludzkości, a także w osobistych doświadczeniach wiernych. Jest to przesłanie otuchy dla wierzących, którzy mogą polegać na Bożej dobroci i miłosierdziu.

Z kolei „A prawda Pańska wiecznie uiszczona” wskazuje na niezmienną i wieczną naturę Bożych obietnic oraz Jego słowa. Prawda Boża jest przedstawiona jako coś, co zostało spełnione i co trwa niezależnie od zmieniających się okoliczności. To przypomnienie, że wierni mogą zaufać Bogu i Jego słowu, ponieważ to, co Bóg mówi, jest niezawodne i trwałe.

Chwała Trójcy Świętej

Fragment „Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu” odnosi się do chrześcijańskiej doktryny Trójcy Świętej, która jest centralnym elementem wiary. W tej linii pieśni wyrażona jest chwała oddawana każdej z osob Trójcy: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, przy jednoczesnym podkreśleniu ich jedności. To wyznanie wiary w jednego Boga w trzech osobach, które są współistotne i współwieczne.

Podkreślenie roli każdej z osób Trójcy w dziele zbawienia i utrzymania świata jest kluczowe dla zrozumienia chrześcijańskiego obrazu Boga. Chwała oddawana Trójcy Świętej jest wyrazem głębokiej tajemnicy wiary, która łączy w sobie zarówno rozumienie Boga jako jedności, jak i różnorodności.

Wieczność i niezmienność Bożej chwały

Ostatnie wersy „Jak od początku była tak i ninie, I na wiek wieków niechaj zawsze słynie” podkreślają wieczność i niezmienność Bożej chwały. Słowa te przypominają, że Bóg jest wieczny i niezmienny w swojej naturze, a Jego chwała była obecna od początku stworzenia i będzie trwać na zawsze. Jest to wyraz wiary w to, że Bóg przekracza czas i przestrzeń, będąc obecnym w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Wyrażenie „niechaj zawsze słynie” jest wezwaniem do nieustannego uwielbiania Boga przez wszystkie pokolenia. Podkreśla to odpowiedzialność wiernych za przekazywanie tradycji wiary i kultu, aby przyszłe pokolenia również mogły doświadczać i wyrażać chwałę Boga. Jest to przesłanie o trwałości i przekazywaniu wiary, które jest ważne dla zachowania tożsamości religijnej i duchowej wspólnoty.

Boga naszego chwalcie – tłumaczenie na angielski

Praise our God, all you lands,
Give Him the honor due, all human tribes.
For His mercy over us is affirmed,
And the Lord’s truth is forever fulfilled.
Glory be to God in the Trinity, the only one,
To the Father, the Son, and the Holy Spirit.
As it was from the beginning, so it is now,
And for ages of ages, may it always be renowned.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Wszystko Tobie oddać pragnę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Wszystko Tobie oddać pragnę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Święty – dziś wznosimy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Święty – dziś wznosimy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Skosztujcie i zobaczcie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Skosztujcie i zobaczcie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Radośnie Panu hymn śpiewajmy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

O Ty, co mieszkasz sam – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "O Ty, co mieszkasz sam" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Ojcze chwała Tobie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Ojcze chwała Tobie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Nie umiem dziękować Ci Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Nie umiem dziękować Ci Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Już gościsz Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Już gościsz Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.