Tekst pieśni: Witaj nam, witaj Zbawco

Witaj nam, witaj, Zbawco nasz, Boże!
Tobie cześć składa lud Ci oddany,
Boś Ty darował nam łaski morze

W swym świętym Sercu, Jezu kochany.
Nie gardź sługami, Królu na niebie!
Tyś nam na krzyżu Serce darował;
Przez to dziś Serce błagamy Ciebie,

Byś nas w Nim, Panie, na wieki schował.
Cześć Ci, o Jezu, za łaski zdroje!
Cześć Sercu Twemu za wszystkie dary,
Cześć za pociechy obfite zdroje,
Cześć Ci za ciernie, boleść i kary!

Spójrz, o Jezu, na lud zebrany!
Bądź naszym Panem, biednych obroną,
Ulecz serc naszych bolesne rany,
Pociesz sieroty, co we łzach toną.