Witaj nam, witaj Zbawco – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Witaj nam, witaj Zbawco – tekst

Witaj nam, witaj, Zbawco nasz, Boże!
Tobie cześć składa lud Ci oddany,
Boś Ty darował nam łaski morze

W swym świętym Sercu, Jezu kochany.
Nie gardź sługami, Królu na niebie!
Tyś nam na krzyżu Serce darował;
Przez to dziś Serce błagamy Ciebie,

Byś nas w Nim, Panie, na wieki schował.
Cześć Ci, o Jezu, za łaski zdroje!
Cześć Sercu Twemu za wszystkie dary,
Cześć za pociechy obfite zdroje,
Cześć Ci za ciernie, boleść i kary!

Spójrz, o Jezu, na lud zebrany!
Bądź naszym Panem, biednych obroną,
Ulecz serc naszych bolesne rany,
Pociesz sieroty, co we łzach toną.

Interpretacja

Wyrażenie Czci i Oddania

Pieśń „Witaj nam, witaj Zbawco nasz, Boże!” jest wyrazem głębokiej czci i oddania wiernych wobec Jezusa Chrystusa, który jest postrzegany jako Zbawca ludzkości. Już w pierwszych wersach pojawia się bezpośredni apostrof do Jezusa, podkreślający Jego boskość i zbawczą rolę. Użycie słowa „witaj” ma charakter powitalny i celebracyjny, co wskazuje na radość i wdzięczność za obecność Chrystusa w życiu wiernych.

Podkreślenie, że Jezus „darował nam łaski morze” wskazuje na niezmierzoną hojność i miłosierdzie, które emanuje z Jego świętego Serca. Serce Jezusa jest tu symbolem miłości i źródłem wszelkich łask, a wierni w odpowiedzi składają Mu cześć, uznając Jego ofiarę i miłosierdzie.

Ofiara Chrystusa na Krzyżu

W pieśni znajduje się również odniesienie do ofiary Chrystusa, który „na krzyżu Serce darował”. Jest to centralny punkt chrześcijańskiej wiary, który podkreśla ogrom poświęcenia i miłości Jezusa do ludzkości. Mówienie o darowaniu Serca na krzyżu ma głębokie znaczenie teologiczne, wskazujące na to, że Jezus oddał swoje życie, aby zbawić ludzi od grzechów.

Prośba o schowanie „nas w Nim, Panie, na wieki” jest wyrazem pragnienia wiecznej obecności i ochrony w miłości Chrystusa. Wierni pragną być blisko Jezusa, w Jego Serce, które jest symbolem miłości i zbawienia, i to właśnie tam chcą znaleźć swoje schronienie.

Dziękczynienie za Łaski i Pociechy

Pieśń jest również hymnem dziękczynienia za „łaski zdroje” i „obfite zdroje pociechy”, które Jezus ofiarowuje wiernym. Cześć i wdzięczność są składane za wszystkie dobra, które płyną z Jego Serca, zarówno duchowe, jak i materialne. Chrystus jest źródłem wsparcia i pocieszenia w trudnościach, a Jego miłość i łaska są nieustannie obecne w życiu wierzących.

Wzmianka o „cierniach, boleść i kary” może odnosić się do cierpień, które Jezus doświadczył, a także do trudności, które wierni mogą napotykać w swoim życiu. Mimo to, dziękczynienie jest składane za wszystkie aspekty doświadczenia ludzkiego, ponieważ nawet w cierpieniu można dostrzec obecność i działanie Bożej łaski.

Prośba o Obronę i Uzdrowienie

Pieśń zawiera również prośbę o obronę i uzdrowienie, gdzie Jezus jest proszony, aby był „naszym Panem, biednych obroną”. To odzwierciedla przekonanie, że Chrystus jest obrońcą tych, którzy są w potrzebie, i że Jego Serce jest otwarte na błagania i potrzeby wiernych. Prośba o obronę jest szczególnie ważna dla tych, którzy czują się bezradni lub są w trudnej sytuacji życiowej.

Prośba o uleczenie „serc naszych bolesne rany” wskazuje na duchowe uzdrowienie, które jest możliwe dzięki miłości i łasce Jezusa. Pieśń kończy się wezwaniem do Jezusa, aby pocieszył „sieroty, co we łzach toną”, co pokazuje troskę o najbardziej potrzebujących i cierpiących. Jest to wyraz wiary w to, że Jezus jest źródłem pocieszenia i nadziei dla wszystkich, którzy doświadczają bólu i smutku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Z tej biednej ziemi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Z tej biednej ziemi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Witaj, Krynico dobra wszelakiego – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj, Krynico dobra wszelakiego" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Twemu Sercu cześć składamy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Twemu Sercu cześć składamy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Skądże, Jezu miły – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Skądże, Jezu miły" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce Zbawiciela – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Serce Zbawiciela" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce Twe, Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Serce Twe, Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto prawo – Tekst

Tekst pieśni: "Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto prawo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce Jezusa, proszę najgoręcej – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Serce Jezusa, proszę najgoręcej" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.